Skeljungur hf.: Niðurstöður yfirtökutilboðs Strengs hf. til hluthafa Skeljungs hf.

Reykjavik, ICELAND


Þann 6.desember 2020 gerði Strengur hf. hluthöfum Skeljungs hf. yfirtökutilboð, í samræmi við ákvæði X. og XI. kafla laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, með þeim skilmálum og skilyrðum sem fram komu í opinberu tilboðsyfirliti dagsettu þann sama dag. Gildistími yfirtökutilboðsins var til kl. 16:00 þann 4. janúar 2021. Hluthafar sem áttu samtals 50.744.588 hluti í Skeljungi hf. tóku tilboðinu, eða sem nemur 2,56% hlutafjár í félaginu.

Strengur hf. og tengdir aðilar fóru með atkvæðisrétt 754.639.578 hluta í Skeljungi hf. eða sem nemur um 38% atkvæða í félaginu fyrir tilboðið. Í kjölfar uppgjörs tilboðsins munu Strengur hf. og tengdir aðilar eiga 805.384.166 hluti og munu því fara með 40,56% atkvæða við uppgjör viðskipta eða 41,60% atkvæða þegar leiðrétt hefur verið fyrir eigin hlutum.

Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka og Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka voru umsjónaraðilar yfirtökutilboðsins fyrir hönd Strengs hf. Greiðsla verður innt af hendi til þeirra tilboðshafa sem samþykktu tilboðið, eigi síðar en mánudaginn 11. janúar 2021.

„Strengur hefur í tilboðsyfirliti, yfirlýsingum út á markaðinn og á fundum ráðgjafa Strengs með öðrum hluthöfum lýst fyrirætlunum sínum með ítarlegum hætti. Með tilboðinu fengu þeir hluthafar sem ekki deildu þeirri sýn tækifæri til að selja bréf sín með álagi m.v. síðasta viðskiptadag fyrir gerð tilboðsins. Strengur þakkar öðrum hluthöfum það traust og þá trú sem þeir hafa á þeirri vegferð sem kynnt hefur verið.  Strengur mun í krafti atkvæða sinna fylgja eftir þeirri sýn, öllum hluthöfum Skeljungs til hagsbóta" segir Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður Strengs hf. og Skeljungs hf.