Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup Haga hf. á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun og lok endurkaupaáætlunar

Kópavogur, ICELAND


Í 7. viku 2021 keyptu Hagar hf. 1.117.939 eigin hluti fyrir kr. 65.274.432 eins og hér segir:

Dags. Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð Eigin hlutir eftir viðskipti
15.2.2021 14:43 250.000 58,4 14.600.000 25.523.750
16.2.2021 14:55 500.000 58,3 29.150.000 26.023.750
17.2.2021 09:50 366.949 58,5 21.466.517 26.390.699
17.2.2021 13:21 990 58,5 57.915 26.391.689
Samtals 1.117.939 65.274.432 26.391.689

Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 19. janúar 2021, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 18. janúar 2021.

Endurkaupaáætluninni er nú lokið en Hagar hafa keypt samtals 8.617.939 hluti í félaginu sem samsvarar 8,59% af þeim eigin hlutum sem að hámarki var heimilt að kaupa samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 499.999.432 sem samsvarar 100% af þeirri fjárhæð sem að hámarki mátti kaupa fyrir. Hagar eiga nú samtals 2,24% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.180.624.568.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni mátti heildarkaupverð ekki nema hærri fjárhæð en 500 milljónum króna, með þeim fyrirvara að ekki yrðu keyptir fleiri en 100.288.706 hlutir. Áætlunin var í gildi til 9. júní 2021, eða fram að aðalfundi félagsins 2021, nema ef skilyrði um hámarkskaup yrði uppfyllt fyrir þann tíma. Gildistími áætlunarinnar er því liðinn. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf voru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005, um innherjaupplýsingar og markaðssvik.