Reginn hf.- Niðurstöður aðalfundar Regins hf. 2021

Kopavogur, ICELANDAðalfundur Regins hf. var haldinn klukkan 16:00, miðvikudaginn 10. mars 2021 í Hvammi fundarsal, Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 28, 105 Reykjavík.

    1. Ársreikningur:
Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2020.

  1. Ákvörðun um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2020:

Aðalfundur samþykkti að ekki yrði greiddur yrði arður á árinu 2020 en vísar að öðru leyti til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu.

  1. Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu:

Aðalfundur samþykkti framlagða starfskjarastefnu með breytingartillögum á 3. mgr. 1. gr., 2. mgr. 6. gr. og nýrri 7. gr en að öðru leyti óbreytt frá fyrra ári.

  1. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum:

Samþykkt var tillaga stjórnar um að veita heimild til að kaupa hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af heildarhlutafé félagsins. Tilgangur kaupanna er að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun samkvæmt heimild í lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 og reglugerð nr. 630/2005 (viðauki).

  1. Breyting á samþykktum félagsins:

Samþykktur var viðauki við samþykktir félagsins í kjölfar samþykktar 4. dagskrárliðs.

  1. Kosning félagsstjórnar:

Eftirfarandi einstaklingar voru kjörin í aðalstjórn til næsta aðalfundar:
Albert Þór Jónsson,
Bryndís Hrafnkelsdóttir,
Guðrún Tinna Ólafsdóttir,
Heiðrún Emilía Jónsdóttir,
Tómas Kristjánsson.

  1. Kosning endurskoðanda:

Aðalfundur samþykkti að Ernst & Young ehf., Borgartúni 30, 105 Reykjavík, yrði kjörið endurskoðunarfyrirtæki félagsins í samræmi við tilmæli endurskoðunarnefndar til stjórnar um kjör ytri endurskoðanda.

  1. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sé skipunartími nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur látið af störfum:

Á aðalfundi félagsins þann 11. mars 2020 voru nefndarmenn í tilnefningarnefnd félagsins kjörnir til aðalfundar 2022. Samkvæmt starfsreglum tilnefningarnefndar frá 13. september 2018 skal skipunartími nefndarmanna vera tvö ár. Skipan nefndar er því óbreytt fram að aðalfundi 2022.

  1. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil:

Aðalfundur félagsins samþykkti eftirfarandi þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar:
Stjórnarformaður: 710.000 kr. á mánuði.
Meðstjórnendur: 355.000 kr. á mánuði.

Seta í undirnefndum stjórnar:
Nefndarmaður í starfskjaranefnd: 40.000 kr. á mánuði.
Nefndarmaður í endurskoðunarnefnd: 90.000 kr. á mánuði.
Formaður endurskoðunarnefndar: 150.000 kr. á mánuði.
Nefndarmaður í tilnefningarnefnd: 60.000 kr. á mánuði.
Formaður tilnefningarnefndar: 90.000 kr. á mánuði.

  1. Önnur mál:

Engin önnur mál voru tekin til afgreiðslu á fundinum.

ViðhengiAttachments

Reginn hf. - Kynning forstjóra - Aðalfundur 2021