Corbion stelt voor om Eddy van Rhede van der Kloot te herbenoemen als CFO


De Raad van Commissarissen van Corbion maakt bekend dat zij Eddy van Rhede van der Kloot heeft voorgedragen voor herbenoeming tot CFO en lid van de Raad van Bestuur voor een derde termijn.

Eddy van Rhede van der Kloot is voor het eerst benoemd in 2014 en zijn huidige termijn loopt van mei 2018 tot mei 2022.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Mathieu Vrijsen zei: "Namens de Raad van Commissarissen ben ik zeer verheugd dat Eddy bereid is zijn verbintenis met het bedrijf te verlengen voor een volgende termijn van vier jaar (mei 2022 - mei 2026). Vanaf 2014 heeft Eddy een belangrijke rol gespeeld bij het leggen van de fundamenten van het bedrijf dat Corbion vandaag is. Met zijn herbenoeming creëren we continuïteit in leiderschap voor de executie van de Advance 2025-strategie, de uitvoering van ons investeringsprogramma waarmee we waarde creëren voor onze aandeelhouders en andere stakeholders, en het verder ontwikkelen van Corbion als een innovatief bedrijf met duurzame ingrediëntenoplossingen, met duurzaamheid sterk verankerd in onze Preserving What Matters purpose."

CEO Olivier Rigaud zei: "Ik ben verheugd met de nominatie van Eddy voor zijn derde termijn en kijk ernaar uit om de komende jaren met hem verder samen te werken, gefocust op de succesvolle uitvoering van onze Advance 2025 strategie en verder te bouwen aan een prachtig bedrijf met een sterke cultuur, waar mensen met trots voor werken."

De voorgestelde herbenoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) die zal worden gehouden op 19 mei 2021. De volledige details en agenda voor de AVA zullen in april 2021 worden gepubliceerd.

BijlageAttachments

210322_NieuweTermijnEvR_NL_def