Wilson ASA: Års- og bærekraftsrapport for 2020

Bergen, NORWAY


Wilson ASA har idag publisert års- og bærekraftsrapport for 2020. Wilson har levert gode økonomiske resultater og effektene av Covid-19 har til nå vært begrenset både økonomisk og operasjonelt.

Vedlagt ligger en pdf versjon av rapporten. Selskapets års- og bærekraftsrapport for 2020 vil også bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.wilsonship.no

Wilson ASA
Bergen 26.mars 2021


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Wilson ars og esg-rapport 2020