Meldepliktig handel for nærstående til primærinnsider

Bergen, NORWAY


Nærstående til styrets leder Kristian Eidesvik, Berit Ingebjørg Eidesvik, har kjøpt 15 000 aksjer i Wilson ASA.

Etter dette eier Berit Ingebjørg Eidesvik 30 707 aksjer i Wilson ASA. Vennligst se vedlagte for ytterligere informasjon.

Wilson ASA

Bergen, 26. mars 2021

Utsteder er forpliktet til å offentliggjøre mottatte meldinger om meldepliktige handler i henhold til MAR 596/2014 og verdipapirhandelloven §5-12.


VedleggAttachments

WILSON_notifisering primerinnsider