Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest

København C, DENMARK


Investeringsforeningen Nordea Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentlig­gjort dagsorden.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år taget til efterretning og årsrapporten for 2020, herunder udbytter, godkendt.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2021 blev godkendt.

På generalforsamlingen blev der fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer:

Forslag fremsat af bestyrelsen:

 

  • Afdeling Fonde KL – Opdatering af vedtægter som følge af ny lovgivning vedrørende Anbringelsesbekendtgørelsen.
  • Opdatering af vedtægternes bilag 2 i henhold til gældende lovgivning – justering af definitionen af ”stater”.
  • Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af ovennævnte forslag.

 

Ovennævnte forslag blev vedtaget.

På generalforsamlingen blev direktør Astrid Simonsen Joos, direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Kim Balle genvalgt til bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33 77 12 31, valgt som foreningens revisionsselskab.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med advokat Marianne Philip som formand og med direktør Per Skovsted som næstformand.

Venlig hilsen
Investeringsforeningen Nordea Invest

Bestyrelsen

Udbytter i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2020 

ISIN-kode Afdeling Udbytte i
kr. i alt pr. andel
Aconto-udbytte i
kr. pr. andel
Udbytte i
kr. pr. andel udbetalt den
4. februar 2021
  Obligationsafdelinger
DK0061139748 Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 1,00 0,00 1,00
DK0060145183 Nordea Invest Fonde KL 1,00 0,30 0,70
DK0016306798 Nordea Invest European High Yield Bonds KL 4,60 0,00 4,60
DK0060268506 Nordea Invest Korte obligationer KL 0,40 0,40 0,00
DK0060014678 Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet KL 0,40 0,00 0,40
DK0060187342 Nordea Invest Lange obligationer KL 1,90 0,50 1,40
DK0015168686 Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 1,50 0,60 0,90
DK0060353886 Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 2,50 0,00 2,50
DK0016015399 Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 0,60 0,00 0,60
  Aktieafdelinger
DK0010250158 Nordea Invest Aktier KL 12,00 0,00 12,00
DK0015357065 Nordea Invest Aktier II KL 37,90 0,00 37,90
DK0061116027 Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL 1 1,80 0,00 1,80
DK0061415601 Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL 3 1,60 0,00 1,60
DK0010265859 Nordea Invest Danmark KL 24,00 0,00 24,00
DK0060012466 Nordea Invest Danske aktier fokus KL 20,90 0,00 20,90
DK0010308170 Nordea Invest Emerging Markets KL 14,90 0,00 14,90
DK0060586394 Nordea Invest Emerging Stars KL 1 22,30 0,00 22,30
DK0061415957 Nordea Invest Emerging Stars KL 3 15,90 0,00 15,90
DK0010265693 Nordea Invest European Stars KL 12,30 0,00 12,30
DK0015960983 Nordea Invest Europa Small Cap KL 18,50 0,00 18,50
DK0060949881 Nordea Invest Global Enhanced KL 1,50 0,00 1,50
DK0061112893 Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 6,40 0,00 6,40
DK0010301324 Nordea Invest Global Stars KL 1 0,90 0,00 0,90
DK0061416179 Nordea Invest Global Stars KL 3 0,80 0,00 0,80
DK0060451623 Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL 2,30 0,00 2,30
DK0010265503 Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 3,20 0,00 3,20
DK0060950038 Nordea Invest Japan Enhanced KL 3,40 0,00 3,40
DK0060192185 Nordea Invest Klima og Miljø KL 0,10 0,00 0,10
DK0015974695 Nordea Invest Nordic Small Cap KL 42,00 0,00 42,00
DK0060095735 Nordea Invest Nordic Stars KL 7,70 0,00 7,70
DK0060831451 Nordea Invest North America Enhanced KL 3,20 0,00 3,20
DK0060048304 Nordea Invest Stabile Aktier KL 6,40 0,00 6,40
DK0010265776 Nordea Invest North American Stars KL 13,30 0,00 13,30
  Blandede afdelinger
DK0016195860 Nordea Invest Basis 1 KL 6,30 0,00 6,30
DK0016195944 Nordea Invest Basis 2 KL 1,60 0,00 1,60
DK0016196082 Nordea Invest Basis 3 KL 5,00 0,00 5,00
DK0060075893 Nordea Invest Basis 4 KL 3,30 0,00 3,30