Source: Wilson ASA

Wilson ASA: Avholdt generalforsamling

Det ble i dag avholdt ordinær generalforsamling i Wilson ASA.

Alle saker ble enstemmig vedtatt som innstilt.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.


Wilson ASA

Bergen, 14. april 2021


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Vedlegg