Investeringsforeningen Investin - forløb af ordinær generaforsamling

Copenhaven, DENMARK


Investeringsforeningen Investin har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Ledelsens beretning og årsrapporten for 2020 blev godkendt af generalforsamlingen. I forbindelse med godkendelsen af årsrapporten godkendtes udlodninger udbetalt i januar 2021 samt bestyrelsens honorar.

Til bestyrelsen genvalgtes Jesper Lau Hansen, Kim Høibye, Henrik Vincents Johansen samt Tine Roed, der herefter består af

Jesper Lau Hansen,
Kim Høibye,
Henrik Vincents Johansen
Tine Roed

Som revisor for foreningen genvalgtes EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted på telefon 44 55 91 60.


Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Investin

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftet filAttachments

FB_Investin_forloeb_GF_2021_21_04_2021