Investeringsforeningen Sparinvest ophæver suspension af handel med alle afdelinger

Randers NV, DENMARK


Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.
Der er tale om følgende afdelinger:   

SPICUMKLASparinvest Cumulus Value KL ADK0010014778
SPIBDASparinvest Bæredygtige Aktier KL ADK0061294048
SPIGFASparivnest Globale Fokus Aktier KL ADK0061293826
SPIDKAKLASparinvest Danske Aktier KL ADK0010068006
SPIKOOKLASparinvest Korte Obligationer KL ADK0060105203
SPILOLKLASparinvest Lange Obligationer KL ADK0060105393
SPIMLOKLASparinvest Mellemlange Obligationer KL ADK0060105476
SPIMAKKLASparinvest Momentum Aktier KL ADK0010311125
SPIMAAKLASparinvest Momentum Aktier Akk. KL ADK0060012896
SPINOBKLASparinvest Nye Obligationsmarkeder KL ADK0016030786
SPIVAKLASparinvest Value Aktier KL ADK0010079631
SPIVEMKLASparinvest Value Emerging Markets KL ADK0010304856
SPIVEUKLASparinvest Value Europa KL ADK0060032571
SPIVIGKLASparinvest Virksomhedsobligationer IG KL ADK0060444255
SPISOKLASparinvest INDEX Stabile Obligationer KL ADK0060057487
SPIDJWKLSparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KLDK0010297464
SPIVHYKLASparinvest Virksomhedsobligationer HY KL ADK0060819324
SPIVNMKLASparinvest Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL ADK0060819407
SPIVHYKORTKLASparinvest Virksomhedsobligationer HY Kort KL ADK0060530764
SPIEMIKLSparinvest INDEX Emerging Markets KLDK0060300762
SPIEUCKLSparinvest INDEX Europa Small Cap KLDK0010297621
SPIEUGKLSparinvest INDEX Europa Growth KLDK0010297548
SPIEUVKLSparinvest INDEX Europa Value KLDK0010297704
SPIJAGKLSparinvest INDEX Japan Growth KLDK0010297977
SPIJASKL Sparinvest INDEX Japan Small Cap KLDK0010298009
SPIJAVKL Sparinvest INDEX Japan Value KLDK0010298199
SPIUSGKL Sparinvest INDEX USA Growth KLDK0010298272
SPIUSSKLSparinvest INDEX USA Small Cap KLDK0010298355
SPIUSVKLSparinvest INDEX USA Value KLDK0010298439
SPIGLAMRIKLSparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KLDK0060031847
SPIC25KLSparinvest INDEX OMX C25 KLDK0060442556
SPIMIXMIBNRISKKLASparinvest Mix Minimum Risiko KL ADK0060914901
SPIMLRKLASparinvest Mix Lav Risiko KL ADK0060623189
SPIMMRKLASparinvest Mix Mellem Risiko KL ADK0060623262
SPIMHRKLASparinvest Mix Høj Risiko KL ADK0060623346


Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk eller nso@sparinvest.dk

Niels Solon
Managing Director
Sparinvest S.A.