Tornator järjestelee pitkäaikaisia korkosuojauksiaan

Imatra, FINLAND


Tornator Oyj - Pörssitiedote 4.6.2021 klo 15.00 EET

 

Tornator järjestelee pitkäaikaisia korkosuojauksiaan

Metsäyhtiö Tornator järjestelee pitkäaikaisia korkosuojauksiaan purkamalla osan nykyisistä korkosuojistaan ja tekemällä tilalle uusia pitkäaikaisia korkosuojia. Osittain purettavat koronvaihtosopimukset erääntyvät vuosina 2031 ja 2047, ja purettavien korkosuojien tilalle tehdään uudet 20-vuotiset koronvaihtosopimukset, joiden mukainen korkosuoja alkaa vuonna 2028. Nyt sovittu järjestely toteutetaan kesäkuun 2021 aikana. Sekä jäljelle jäävissä vanhoissa sopimuksissa että uusissa sopimuksissa on markkinakäytännön mukaiset sopimusten ennenaikaista päättämistä koskevat irtisanomisehdot, joiden mukaan sopimukset voidaan ilman erityistä syytä irtisanomisen myötä purkaa aikaisintaan vuonna 2028.

Järjestelyn myötä Tornatorin välittömät rahoituskustannukset pienenevät ja pitkän aikavälin suojattu kiinteä korkotaso alenee merkittävästi. Alhaisemmaksi suojattu korkotaso toteuttaa yhtiön pitkän aikavälin korkosuojausstrategiaa, jonka tarkoitus on alentaa taseen korkoriskiä, joka muodostuu pääosin metsien arvostuksessa käytettävän diskonttokoron pitkän aikavälin muutoksista. Taseessa johdannaisten negatiivinen käypä arvo pienenee ja korolliset velat lisääntyvät.


 

Lisätietoja:

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975


www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 118 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.Tags


Contact Data