Síminn hf. - Útboð á víxlum 22. júní 2021

Reykjavik, ICELAND


Síminn hf. efnir til útboðs á víxlum þriðjudaginn 22. júní 2021. Boðnir verða til sölu víxlar í nýjum víxlaflokki, 6 mánaða flokki sem auðkenndur er með SIMINN220107.

Arion banki hf. hefur umsjón með útboðinu og kynningu þess fyrir hugsanlegum fjárfestum. Útboðið verður með hollenskri aðferð, þ.e. öll samþykkt tilboð bjóðast fjárfestum á hæstu flötu vöxtum sem tekið er. Víxlarnir eru gefnir út í 20 m.kr. nafnverðseiningum og verða skráðir í Kauphöll. Félagið áskilur sér rétt til þess að taka hvaða tilboði sem er eða hafna þeim öllum. Niðurstöður útboðsins verða birtar opinberlega eigi síðar en næsta virka dag eftir útboð.

Ekki er um almennt útboð að ræða, og er þátttaka í útboðinu aðeins heimil aðilum sem teljast hæfir fjárfestar og hafa verið flokkaðir sem fagfjárfestar skv. 9. tl. 2. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 eða teljast viðurkenndir gagnaðilar. Útboðið er undanþegið gerð lýsingar á grundvelli. a, c og d-liðar, 4. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópusambandsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. og 1. mgr. 3. gr. laga nr. 14/2020 um sama efni. Grunnlýsing, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu framangreindan flokk skuldaskjals eru birt á vefsíðu félagsins: https://www.siminn.is/umsimann/fjarfestar-siminn.

Skila skal inn tilboðum á netfangið skuldabrefamidlun@arionbanki.is fyrir klukkan 16:00 þriðjudaginn 22. júní 2021. Uppgjör viðskipta fer fram þriðjudaginn 29. júní 2021.

Nánari upplýsingar veita:
Hrafn Steinarsson, Markaðsviðskiptum Arion banka hf., hrafn.steinarsson@arionbanki.is, s: 444 6910.
Óskar Hauksson, fjármálastjóri Símans, oskarh@siminn.is.
Helgi Þorsteinsson, forstöðumaður fjárstýringar Símans, helgith@siminn.is.