Meldepliktig handel for nærstående til primærinnsider

Bergen, NORWAY


Nærstående selskap til styremedlem og primærinnsider Per Gunnar Strømberg Rasmussen, Advanced Asset Management AS, har i dag 25.06.2021 kjøpt 125 000 aksjer i Wilson ASA til kurs 32,50.

Etter transaksjonen eier Advanced Asset Management AS 125 000 aksjer i Wilson ASA.  Med denne transaksjonen eier Per Gunnar Strømberg Rasmussen med nærstående selskap til sammen 2 072 941 aksjer i Wilson ASA.

Vennligst se vedlagt for ytterligere informasjon.

Wilson ASA

Bergen, 25. juni 2021.

Utsteder er forpliktet til å offentliggjøre mottatte meldinger om meldepliktige

handler i henhold til MAR 596/2014 og verdipapirhandelloven §5-12.

VedleggAttachments

MELDING OM MELDEPLIKTIG HANDEL_Advanced Asset Management AS