Source: Nexstim Oyj

Nexstim meddelar om fortsättning på pilotprövningen kring behandling av svår depression på Kuopio universitetssjukhus

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 23.8.2021 kl. 10.45 (EEST)

Nexstim meddelar om fortsättning på pilotprövningen kring behandling av svår depression på Kuopio universitetssjukhus

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar om fortsättning på pilotprövningen kring användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av svår depression med Nexstim NBT®-system på Kuopio universitetssjukhus. Bolaget meddelade om inledande av prövningen 22 september 2020.

Med kortare iTBS-protokoll avses att behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS) ges flera gånger per dag under en vecka, jämfört med konventionell TMS-behandling med en behandlingsgång per dag under flera veckor.

I fortsättningen på den tidigare redovisade pilotprövningen kommer effekten av det kortare iTBS-protokollet att testas på ytterligare 20 patienter. Behandlingsparametrarna har justerats utifrån analyserna av de tidigare redovisade utfallsdata som offentliggjordes 3 mars 2021. Patientbehandlingarna i den fortsatta prövningen beräknas pågå halvvägs in på 2022. Utfallet kommer att offentliggöras så snart som möjligt efter att behandlingarna har slutförts.

Mikko Karvinen, vd för Nexstim Abp, lämnade följande kommentar: ”Efter de uppmuntrande preliminära uppgifter som vi har fått från Kuopio universitetssjukhus om pilotprövningen ser vi nu fram emot att fortsätta samarbetet. Vårt system skiljer sig klart från de TMS -system som för närvarande finns på marknaden som inte har navigationsmöjligheter. I framtiden kommer navigeringsegenskaper sannolikt att få en större roll i behandlingen av patienter som vårdas på sjukhus på grund av svår behandlingsresistent depression (treatment resistant depression, TRD) och suicidrisk. Det kan öppna upp en ny marknad för Nexstim inom TMS-behandling som är separat från nuvarande behandling av egentlig depression. Vi behöver bygga på med data om behandlingsutfallet för de kortare behandlingsprokollen för att kunna driva vår strategiska affärsutveckling.”

För mer information, gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, vd
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finskt medicintekniskt företag med global verksamhet. Vår mission är att möjliggöra individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en världsledande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocus®. Tekniken som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) med avancerade 3D-navigering gör det möjligt att individanpassa TMS och nå exakt rätt del av hjärnan.

SmartFocus® används i Nexstims proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®), som har beviljats tillstånd av FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression (MDD). I Europa har NBT®-systemet fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt SmartFocus®-baserade system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga