Halvårsrapport – Værdipapirfonden Sparindex med tilhørende afdelinger

Randers NV, DENMARK


Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2021.

I januar introduceredes to nye bæredygtige index-afdelinger, INDEX Bæredygtige Europa KL og INDEX Bæredygtige USA KL, mens INDEX Globale Aktier - Etik KL blev lagt om til INDEX Bæredygtige Global KL. De tre afdelinger er kommet godt fra start på de nye strategier.

Afkastafvigelserne til sammenligningsindeksene er inden for rammerne af det forventede i de tre Bæredygtige-afdelinger og i de øvrige to passive afdelinger, INDEX Globale Aktier KL og INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL.

De tre blandede afdelinger kom alle igennem første halvår 2021 med positive afkast. INDEX Lav Risiko KL, INDEX Mellem Risiko KL og INDEX Høj Risiko KL leverede i første halvår 2021 et afkast på henholdsvis 2,9 %, 6,4 % og 10,4 %. Den primære driver til afkastet var høje afkast på aktiekomponenten, hvor specielt value- og small-cap segmentet leverede høje afkast. Obligationskomponenten gav samlet set et negativt afkast grundet stigende renter samt eksponeringen til konvertible obligationer.

I hovedtræk kan udviklingen i Værdipapirfonden Sparindex opsummeres således:

  • Afkast aktieafdelinger blev på mellem 9,75 % og 15,05 %
  • Afkast blandede afdelinger blev på mellem 2,88 % og 10,43 %

Fondens formue var ved udgangen af halvåret 2021 på ca. 4,9 mia. kr., mens det regnskabsmæssige resultat blev på ca. 415,7 mio. kr.

Værdipapirfondens halvårsrapport, er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan også downloades på sparinvest.dk.

Spørgsmål til fondsbørsmeddelelsen kan rettes til Jørgen Søgaard-Andersen, JSO@sparinvest.dk.

Med venlig hilsen

Direktionen

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

Vedhæftet filAttachments

VFS Halvårsrapport 2021