Moody’s bekräftade Aktias rating och ändrade utsikterna till negativa

Helsinki, FINLAND


Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
6.9.2021 kl. 17.45

Moody’s bekräftade Aktias rating och ändrade utsikterna till negativa

Moody’s Investors Service ändrade 6.9.2021 Aktias utsikterna för långfristiga depositioner och senior ratings från stabila till negativa. Samtidigt bekräftade Moody’s ratingen på Aktias lång- och kortfristiga depositioner till A1/P-1 och på den långfristiga Senior Unsecured-ratingen till A1.

Moody’s meddelande finns tillgänglig på www.aktia.com Investerarrelationer > Skuldinvesterare > Kreditbetyg.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236
Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, tfn 010 247 7211

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.6.2021 till 15,6 miljarder euro och balansomslutningen till 11,2 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.