Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – september 2021

Gothenburg, SWEDEN


Viktiga punkter

 • Styrelsen har efter kvartalets utgång beslutat ge Carnegie Investment Bank i uppdrag att utvärdera förutsättningarna för att komplettera Fingerprints finansiering med skuldkapital i syfte att ytterligare accelerera bolagets tillväxt.
 • Omsättningsökning i konstant valuta om 25 %. Bruttomarginalen förbättrades med 10 procentenheter.
 • Dell lanserade fem modeller med vår nya biometriska PC-lösning och Microsoft tillåter nu alla användare att helt göra sig av med lösenord till förmån för biometri.
 • För det fjärde kvartalet 2021 förväntar sig Fingerprints att koncernens intäkter kommer att ligga i intervallet 350-390 MKr, baserat på valutakursen SEK/USD 8,60

Tredje kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 354,3 Mkr (294,0)
 • Bruttomarginalen uppgick till 28,6 % (18,1)
 • EBITDA uppgick till 32,3 Mkr (8,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,8 Mkr (-4,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 kr (-0,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45,5 Mkr (67,7)

Januari-september 2021

 • Intäkterna uppgick till 999,2 Mkr (886,3)
 • Bruttomarginalen uppgick till 28,4 % (21,2)
 • EBITDA uppgick till 58,9 Mkr (26,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,5 Mkr (-39,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 kr (-0,09)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,1 Mkr (111,2)

Kommentar från vd

Det är glädjande att vi ökade omsättningen med 25 procent i konstant valuta gentemot motsvarande period förra året. Samtidigt förbättrade vi bruttomarginalen, både jämfört med det tredje kvartalet 2020 och gentemot föregående kvartal. Detta beror dels på en mer gynnsam produktmix inom Mobile, dels på att vi också växer inom övriga områden: Access, PC och Payments.

Även om vi fortfarande påverkas av den rådande halvledarbristen i världen, fortsatte vår tillgång till produktionskapacitet att förbättras under kvartalet, både hos de stora halvledartillverkarna och hos de modulhus som svarar för sammansättning och paketering av komponenter till monteringsfärdiga biometriska moduler. Vi fortsätter att jobba med våra befintliga halvledarleverantörer för att säkra så stora volymer som möjligt med dem, samtidigt som vi löpande arbetar med att etablera samarbeten med nya producenter för att öka vår tillgång till extra kapacitet till rimliga villkor. Vi försöker, så långt det är möjligt, att öka graden av standardisering i vår produktdesign för att möjliggöra en mer flexibel och kostnadseffektiv produktionsprocess. Vi har, som tidigare kommunicerats, en mycket positiv syn på den fortsatta utvecklingen av marknaden för biometriska lösningar. Utvecklingen av långsiktiga, strategiska samarbeten på högsta nivå med nyckelleverantörer – såväl inom som utanför Fastlandskina – är därför en mycket viktig prioritering.

Samtidigt som efterfrågan på våra produkter är fortsatt god inom mobilbranschen, börjar våra intäktsströmmar nu att diversifieras i en högre takt än tidigare, till områden med attraktiva marginaler. Vår verksamhet inom Access-området utvecklas positivt samtidigt som PC nu växer fram som ett viktigt, nytt ben för Fingerprints. Vi räknar med god tillväxt både på kort och lång sikt, delvis på grund av att det säljs betydligt fler datorer nu jämfört med de volymer som gällde innan pandemin, men framförallt för att andelen datorer som har fingeravtryckssensor väntas öka avsevärt från dagens relativt låga nivåer. Vår försäljning till PC-branschen har alla förutsättningar att växa om Access-området inom de kommande 12-18 månaderna och därmed utvecklas till det näst största tillämpningsområdet för våra produkter. Microsoft tillkännagav i september att bolaget nu tillåter alla användare av bolagets produkter att helt göra sig av med lösenordet till förmån för biometrisk autentisering och autentiseringsappar. Företagskunder har redan kunnat använda tjänsten under några månader, och den blir nu tillgänglig för alla. Jag välkomnar denna utveckling, som stämmer mycket väl överens med Fingerprints vision: En säker och användarvänlig värld, där du är nyckeln till allt. Fingerprints har redan nu tre av världens fem största PC-tillverkare som kunder. Dell lanserade under kvartalet fem modeller som är utrustade med våra sensorer: Latitude 5320, 5420, 5421, 7320 och 7420. Jag förväntar mig att vi kommer att kunna tillkännage många fler PC-modeller med Fingerprints sensorer de kommande kvartalen.

Lanseringarna av biometriska betalkort av BNP Paribas, Europas största bank, och Crédit Agricole, nummer tre i Europa, innebär att ytterligare en global massmarknad för våra produkter nu på allvar är på väg att öppnas upp. Responsen från de bankkunder som fått tillgång till ett biometriskt kort i samband med de initiala kommersiella lanseringarna är överväldigande positiv, och både BNP Paribas och Crédit Agricole planerar nu landsomfattande utrullningar i Frankrike. Frankrike har tagit ledartröjan när det gäller introduktionen av denna nya teknik inom betalningsområdet, och det är intressant att följa utvecklingen av franska konsumenters attityder till biometriska betalkort. Vi genomförde därför under det tredje kvartalet, tillsammans med Kantar, en enkätundersökning med 1 000 deltagare från olika delar av Frankrike. Resultaten bekräftar det ökande intresset för och efterfrågan på biometriska betalkort bland konsumenter i alla demografiska grupper i Frankrike. 59 procent av deltagarna i studien sa sig vilja ha ett biometriskt kort, vilket är 8 procentenheter högre än förra årets resultat. Bland de som kände till att biometriska kort redan existerar på marknaden ville hela 70 procent ha ett sådant kort. 52 procent av respondenterna sa att de skulle vara beredda att byta bank för att få tillgång till ett biometriskt betalkort. I vissa delar av Frankrike var denna siffra så hög som 64 procent. Dessutom var 55 procent villiga att betala i genomsnitt 3,20 euro extra per månad i kortavgift för ett biometriskt kort, en ökning med fem procentenheter sedan förra året.

Även i andra delar av världen ökar intresset för biometriska betalkort. Som vi tidigare meddelat blev BBVA Mexiko i juni 2021 den första banken i Latinamerika som offentliggjorde en lansering av biometriska betalkort. Och nu under det tredje kvartalet meddelade Jordan Kuwait Bank att de kommer att använda Thales kort, med Fingerprints teknik, i sin lansering av biometriska kort till bankens kunder i Jordanien. Aktivitetsnivån ökar även i Asien, och vi kunde under kvartalet berätta om två samarbeten i denna världsdel. Fingerprints och MoriX Co., Ltd, ett ledande Tokyo-baserat elektronikföretag, samarbetar för att utveckla och lansera biometriska betalkort i Japan. I tillägg till detta har Fingerprints och Seshaasai, en ledande korttillverkare i Indien, ingått avtal om att utveckla, lansera, marknadsföra och sälja kontaktlösa biometriska betalkort i Indien och APAC-regionen.

Vi förväntar oss att se fler banker lansera biometriska kort inom kort. Vår teknik används i samtliga kommersiella lanseringar som hittills genomförts i världen, och vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att ytterligare vässa vårt erbjudande inom betalningsområdet, inte minst inom ramen för våra strategiska samarbeten med centrala aktörer inom betalkortstillverkning. Den 29 september kunde vi meddela att vi, tillsammans med Infineon, har tagit ett mycket betydelsefullt steg framåt genom att möjliggöra att den biometriska autentiseringen helt och hållet kan exekveras i det säkra chipet på ett betalkort, med bibehållen prestanda och ökad säkerhet. Med denna lösning finns inte längre något behov av en separat mikrokontroller (MCU). Denna milstolpe, som av många i branschen ansetts vara omöjlig att uppnå, gör det billigare och lättare för korttillverkare att utveckla och rulla ut biometriska betalkort i stor skala. För att fortsätta driva utvecklingen framåt fokuserar vi på att skala upp verksamheten med rätt samarbetspartners. Vi har väletablerade samarbeten med flera av världens ledande aktörer inom betalkort. Tillsammans har vi räckvidden, storleken och det djupa tekniska kunnandet för att säkerställa att kontaktlösa biometriska kort blir nästa globala massmarknad för biometri.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef

Den 21 oktober klockan 09:00 CEST presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig fingerprints.com.

Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgängligt på https://edge.media-server.com/mmc/p/xbb5vbpp

För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 8383093.För information, vänligen kontakta:
Christian Fredrikson, vd

Per Sundqvist, CFO

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 07.00 CEST.Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

 

 

BilagaAttachments

Delårsrapport Q3 2021