ADMICOM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021: Admicomin liikevaihdon kasvu 13 % ja käyttökate 48 % liikevaihdosta

Jyväskylä, FINLAND


Admicom Oyj -konserni: Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 (Tilintarkastettu)

ADMICOM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021:
ADMICOMIN LIIKEVAIHDON KASVU 13 % JA KÄYTTÖKATE 48 % LIIKEVAIHDOSTA

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 21.1.2022 KLO 9:00

Tammi-joulukuun 2021 yhteenveto (vertailu Admicom Oyj -konserni 1.1.2020–31.12.2020)

 • Liikevaihto vuonna 2021 oli 24,857 miljoonaa euroa (21,917), kasvua 13,4 % edellisvuodesta. Kasvusta 9,1 prosenttiyksikköä oli orgaanista ja 4,3 prosenttiyksikköä oli rakenteellista. Tasauslaskutuksen nettomuutoksen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli -0,5 prosenttiyksikköä.
 • Vuoden 2021 käyttökate (EBITDA) kasvoi 19,2 % ja oli 11,862 miljoonaa euroa (9,954), eli 47,7 % liikevaihdosta (45,4 %). Liikevoitto kasvoi 20,4 % ollen 10,374 miljoonaa euroa (8,618) ja tilikauden 2021 tulos oli 8,054 miljoonaa euroa (6,699).
 • Konsernin henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 209 (162). Henkilöstömäärän kasvu johtui pääasiassa yrityshankinnoista.
 • Yhtiö tiedotti tammikuussa toimitusjohtaja Antti Sepän jättävän yhtiön vuonna 2021 ja operatiivisen toiminnan johtamisvastuun siirtyvän Admicom Finland Oy:n osalta Anna-Maija Ijäkselle. Hallitus vapautti Antti Sepän toimitusjohtajan tehtävästä kesäkuussa ja nimitti talousjohtaja Petri Ahon väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Joulukuussa hallitus tiedotti Admicom Oyj:n toimitusjohtajan nimityksen siirtymisestä vuoden 2022 puolelle.
 • Konserni toteutti vuonna 2021 yhteensä kolme yrityshankintaa. Elokuussa hankittiin seinäjokelaisen Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminta ja joulukuussa 2021 konserni hankki ohjelmistokehitykseen erikoistuneen jyväskyläläisen Aitio Finland Oy:n osakekannan enemmistön sekä samaan yritysryhmään kuuluvan jyväskyläläisen ohjelmistoyhtiö Hillava Oy:n koko osakekannan.
 • Vuonna 2022 Admicom ohjeistaa liikevaihdon kasvun olevan yli 20 % tasolla sekä kannattavuuden olevan 40–50 % suhteellisella käyttökatteella eli EBITDA %:lla mitattuna.
 • Emoyhtiön hallitus esittää, että osinkona jaetaan 1,50 euroa / rekisteröity osake ja lisäksi pääoman palautuksena 0,50 euroa / rekisteröity osake.

Heinä-joulukuun 2021 yhteenveto (vertailu Admicom Oyj -konserni 1.7.2020–31.12.2020)

 • Vuoden 2021 jälkimmäisen puoliskon liikevaihto oli 12,493 miljoonaa euroa (11,178), kasvua +11,8 % vertailukaudesta. Kasvusta 9,4 prosenttiyksikköä oli orgaanista ja 2,8 prosenttiyksikköä oli rakenteellista. Tasauslaskutuksen nettomuutoksen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli -0,5 prosenttiyksikköä.
 • Toisen puolivuotiskauden käyttökate (EBITDA) kasvoi 11,8 % ja oli 5,940 miljoonaa euroa (5,315), eli 47,5 % liikevaihdosta (47,5 %). Liikevoitto kasvoi 12,8 % ollen 5,174 miljoonaa euroa (4,589) ja tulos oli 4,010 miljoonaa euroa (3,563).
 • Elokuussa konserniin hankittiin seinäjokelaisen Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminta ja joulukuussa 2021 konserni hankki ohjelmistokehitykseen erikoistuneen jyväskyläläisen Aitio Finland Oy:n osakekannan enemmistön sekä samaan yritysryhmään kuuluvan jyväskyläläisen ohjelmistoyhtiö Hillava Oy:n koko osakekannan.

Avainluvut

ADMICOM KONSERNI1-12/
2021
1-12/
2020
Muutos
%
7-12/
2021
7-12/
2020
Muutos
%
Liikevaihto, 1 000 euroa24 85721 91713,4 %12 49311 17811,8 %
EBITDA, 1 000 euroa11 8629 95419,2 %5 9405 31511,8 %
% liikevaihdosta47,7 %45,4 % 47,5 %47,5 % 
Liikevoitto, 1 000 euroa10 3748 61820,4 %5 1744 58912,8 %
% liikevaihdosta41,7 %39,3 % 41,4 %41,1 % 
Tilikauden tulos, 1 000 euroa8 0546 69920,2 %4 0103 56312,5 %
% liikevaihdosta32,4 %30,6 % 32,1 %31,9 % 
Oman pääoman tuotto, %29,8 %34,5 % 29,7 %34,4 % 
Sijoitetun pääoman tuotto, %38,4 %44,4 % 38,3 %44,3 % 
Omavaraisuusaste, %83,1 %85,5 % 83,1 %85,5 % 
Nettovelkaantumisaste, %-57,3 %-61,4 % -57,3 %-61,4 % 
Osakekohtainen tulos, EPS €1,631,3620,0 %0,810,7213,3 %
Taseen loppusumma,
1 000 euroa
37 93426 335 37 93426 335 
Henkilöstömäärä jakson lopussa209162 209162 
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 14 9864 925 4 9864 925 
Osakkeiden osakeantioikais-tu lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1 000 kpl 14 9274 918 4 9294 825 

1 Osakemäärässä 31.12.2021 on huomioitu suunnatussa osakeannissa 22.12.2021 merkityt osakkeet (61 287 kpl) sekä eliminoitu konsernin yhtiöiden omistamien osakkeiden vaikutus (2 520 kpl).


Toimitusjohtaja Petri Aho:

”Strategiakauden 2021-2023 ensimmäinen vuosi oli Admicomille vaiherikas. Vuotta 2021 sävytti edeltävän vuoden tapaan koronapandemian toimintaympäristöön luoma epävarmuus, johon kuitenkin olimme organisaation ja toimintamallien kehityksen myötä entistä valmiimpia vastaamaan. Strategiatyön tuloksena syntyneen toimialakohtaisen organisaatiomallin toimintatapojen vakiinnuttaminen ja kehittäminen jatkui, lanseerasimme markkinoille uusia tuoteratkaisuita ja palveluita, valmistauduimme koko henkilöstöä koskevan palkitsemisjärjestelmän ja suoritusmittariston käyttöönottoon, toteutimme yrityskauppavaihtojen ja investointimahdollisuuksien laaja-alaisen analysoinnin, sekä viimeistelimme vuoden jälkipuoliskolla kolme yrityskauppaa. Haluan kiittää Admicom-konsernin henkilöstöä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita päättyneestä vuodesta. Mahdollistimme yhdessä menestyksekkään liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun jatkumisen haastavista olosuhteista huolimatta.

Vaikka toimintaympäristömme oli monessa suhteessa haastava vuonna 2021, jatkoimme katsauskaudella kannattavaa kasvua sekä teimme panostuksia tuotteiden, palveluiden ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Uusmyyntimme kasvua hidasti erityisesti koronapandemia, joka aiheuttaa epävarmuutta asiakaskunnassamme, vaikeuttaa kasvokkain tehtävää myyntityötä sekä hidastaa uusien myyjien sisäänajoa. Joudumme usein käyttämään kauppojen eteen edelleen huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja kuin ennen koronaa. Vuoden jälkipuoliskolla näimme kuitenkin orastavia merkkejä asiakastoimialojemme tilanteen piristymisestä ja koronaepävarmuuden hälventymisestä, mutta ottaa aikansa, kunnes näiden vaikutus alkaa näkymään uusmyynnin ja liikevaihdon kasvussa. Tocomanin uusi pilvipohjainen kustannuslaskennan versio lanseerattiin maaliskuussa 2021. Tuote sai hyvän vastaanoton asiakaskunnassa ja se mahdollistaa entistä laajemmat kehitysmahdollisuudet tuoteportfolioomme sekä uusia tuoteinnovaatioita. Rekrytoimme katsauskaudella eri puolille konsernia uusia osaajia, joiden avulla varauduimme henkilövaihdoksiin, kasvun vahvistamiseen sekä organisaatiomme kehittämiseen. Tulemme jatkamaan kasvua ja kilpailukykyä tukevia panostuksia tulevina vuosina.

Toimialallamme tapahtui vuoden 2021 aikana useita yritysjärjestelyjä, ja strategiakauden tavoitteiden mukaisesti myös Admicom tutki vuoden aikana aktiivisesti yrityskauppavaihtoehtoja kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Toteutimme vuoden 2021 aikana kaikkiaan kolme yrityshankintaa, ohjelmistokehitykseen erikoistuneen jyväskyläläisen Aitio Finland Oy:n osakekannan enemmistön hankinnan, samaan yritysryhmään kuuluvan jyväskyläläisen ohjelmistoyhtiö Hillava Oy:n koko osakekannan hankinnan, sekä seinäjokelaisen Lakeus Tilitoimiston liiketoimintojen hankinnan. Aitio Finlandin ja Hillavan henkilöstön ohjelmistotuotteisiin, talotekniikan ja rakentamisen toimialaan sekä teknologiaan liittyvä osaaminen täydentää loistavasti Admicomin ja Tocomanin osaamista, ja voimme yhdessä viedä ohjelmistoratkaisuidemme kehitystä entistä vauhdikkaammin eteenpäin, hyödyntää identifioimamme kasvuinvestointimahdollisuudet ja parantaa asiakaskokemusta. Lakeus Tilitoimiston liiketoiminta tukee puolestaan Admicomin ydinliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia, laajentaa konsernin toimi- ja myyntipisteverkostoa uusiin kaupunkeihin sekä vahvistaa tilitoimistopalveluiden resursseja. Työ kasvua, kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä tukevien yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi, kumppaniverkoston laajentamiseksi ja ekosysteemin kasvattamiseksi jatkuu myös tulevina vuosina.

Toimialojemme kiihtyvä digitalisaatiokehitys ja siirtymä modernien pilvipohjaisten ohjelmistoratkaisuiden käyttöön tarjoaa Admicomille merkittäviä kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Uskon, että vuonna 2021 tehdyn kehitystyön, investointien ja kasvupanostusten myötä olemme entistä valmiimpia hyödyntämään näitä mahdollisuuksia vuonna 2022.”


Taloudellinen ohjeistus

Yhtiö ohjeistaa vuoden 2022 taloudellisen kehityksen vastaavan strategiakauden 2021–2023 taloudellisia tavoitteita, eli liikevaihdon vuosikasvun yltävän yli 20 %:iin sekä kannattavuuden olevan 40–50 % suhteellisella käyttökatteella eli EBITDA %:lla mitattuna.

Koronapandemia lisää edelleen epävarmuutta erityisesti uusmyynnin onnistumiseen ja kohottaa asiakaspoistumariskiä. Lisäksi liikevaihdon kasvuennusteeseen vaikuttaa erityisesti vuoden toisella vuosipuoliskolla Aitio Finland Oy:n ohjelmistokehitysresurssien liikevaihdon jakautuminen ulkoisten ja sisäisten asiakkuuksien välillä.


Liiketoiminnan kehitys

Konsernin liikevaihto tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 oli 24,857 miljoonaa euroa (21,917). Liikevaihto kasvoi 13,4 % edellisvuodesta. Kasvusta 9,1 prosenttiyksikköä oli orgaanista ja 4,3 prosenttiyksikköä rakenteellista. Orgaanisen kasvun kehitykseen vaikutti uusmyynnin osalta merkittävimmin rakentamisen toimialan asiakkuudet, muodostaen Tocoman mukaan lukien yli puolet toistuvien tuottojen uusmyynnistä. Rakenteelliseen kasvuun vaikuttivat tilikaudella tammi-helmikuun osalta Tocoman Oy:n vuoden 2020 maaliskuussa tehty yrityshankinta, elo-joulukuun osalta Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoimintojen hankinta. Joulukuussa 2021 konserniin tehdyillä Aitio Finland Oy:n ja Hillava Oy:n yrityshankinnoilla ei ollut merkittävää vaikutusta tilikauden liikevaihtoon. Tasauslaskutuksen nettomuutoksen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli -0,5 prosenttiyksikköä ja tilikauden liikevaihtoon sisältyi asiakkailta laskutettuja tasausveloituksia yhteensä 0,973 miljoonaa euroa (1,085). SaaS-laskutuksen osuus vuoden 2021 liikevaihdosta oli 73 % (72 %), pääosin toistuvista tuotoista koostuvien tilitoimistopalveluiden osuus 22 % (21 %), sekä koulutus- ja konsultointituottojen ja muiden tuottojen 5 % (5 %). Vuoden 2021 liikevaihto jakautui toimialoittain seuraavasti: rakentaminen 49 % (sis. Tocoman), talotekniikka 37 %, teollisuus 6 % ja muut 8 %.

Konsernin vuoden 2021 käyttökate (EBITDA) kasvoi 19,2 % verrattuna vuoteen 2020 ja oli 11,862 miljoonaa euroa, eli 47,7 % liikevaihdosta (9,954, 45,4 %). Kannattavuus parani liikevaihdon kasvun luodessa skaalaetuja sekä alkuvuoteen painottuneen kustannustason maltillisen kehityksen myötä. Myös tasauslaskutuksen ennakoitua parempi kehitys tuki suhteellista kannattavuutta.

Konsernin liikevoitto ajalta 1.1. – 31.12.2021 oli 10,374 miljoonaa euroa (8,618), kasvua viime vuoteen verrattuna tuli 20,4 %. Tilikauden poistot olivat 1,488 miljoonaa euroa (1,336), josta suurin osa, 1,097 miljoonaa euroa, oli konserniliikearvojen poistoja pääasiassa Tocoman-yritysostoon liittyen. Aition ja Hillavan hankinnoista ei tehty konserniliikearvon poistoja päättyneelle tilikaudelle. Tilikauden tulos oli 8,054 miljoonaa euroa (6,699).

Katsauskauden 1.7.2021 – 31.12.2021 liikevaihto oli 12,493 miljoonaa euroa (11,178). Liikevaihdon kasvu hidastui toisella vuosipuolikkaalla, ollen 11,8 %. Toisen vuosipuolikkaan kohdalla Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan hankinnan vaikutus kasvuun oli hieman yli kaksi prosenttiyksikköä. Joulukuun loppupuolella 2021 konserniin hankittujen Aitio Finland Oy:n ja Hillava Oy:n vaikutus liikevaihtoon ei ollut merkittävä. Tasauslaskutuksen nettomuutoksen vaikutus toisen vuosipuoliskon kasvuun oli -0,5 prosenttiyksikköä.

Jakson 1.7. – 31.12.2021 käyttökate kasvoi 11,8 % verrattuna vuoden 2020 vastaavaan jaksoon, ollen 5,940 miljoonaa euroa ja 47,5 % liikevaihdosta (5,315, 47,5 %).

Jaksolta 1.7. – 31.12.2021 liikevoitto oli 5,174 miljoonaa euroa (4,589) ja katsauskauden tulos 4,010 miljoonaa euroa (3,563).


Tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2021 oli 37,934 miljoonaa euroa (26,335). Taseen loppusummaa kasvatti pääasiassa Aitio Oy:n ja Hillava Oy:n hankinnat sekä rahavarojen lisääntyminen. Yrityshankintojen myötä konserniliikearvon määrä kasvoi tilikauden lopussa 15,898 miljoonaan euroon (9,486).

Konsernin oman pääoman määrä tilikauden lopussa oli 31,396 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 83,1 % (85,5 %). Oma pääoma kasvoi tarkastelukaudella noin 8,9 miljoonaa euroa. Kasvua selittävät voitollinen toiminta sekä Aition Finland Oy:n yrityshankintaan liittynyt suunnattu anti. Osinkoa jaettiin osakkeenomistajille tarkastelukaudella 4,484 miljoonaa euroa.
Konsernilla ei ole pitkä- tai lyhytaikaisia korollisia lainoja.

Konsernin kassavirta oli tilikaudella selvästi positiivinen ja rahoitusasema on pysynyt vahvana. Kokonaisuutena konsernin likvidit rahavarat kasvoivat tilikaudella 4,237 miljoonaa euroa, ollen 31.12.2021 18,055 miljoonaa euroa (13,818). Konsernin koko tilikauden liiketoiminnan kassavirta oli +11,229 miljoonaa euroa (+7,507) ja rahoituksen rahavirta -4,482 miljoonaa euroa (-3,516). Rahoituksen negatiivinen rahavirta johtui osakkeenomistajille jaetusta osingosta. Osingon maksupäivä oli 2.3.2021.

Konsernin investointien rahavirta oli -2,510 miljoonaa euroa (-6,495). Investointien rahavirtaan vaikutti merkittävimmin Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan sekä Hillava Oy:n koko osakekannan hankinta, jotka maksettiin rahavastikkeella.

Vuoden toisella puolikkaalla konsernin kassavirta pysyi selvästi positiivisena, liiketoiminnan rahavirran ollessa jaksolla 1.7. – 31.12.2021 yhteensä +5,229 miljoonaa euroa (+3,969). Investointien rahavirta jaksolla 1.7. – 31.12.2021 oli -2,465 miljoonaa euroa (-0,014). Kokonaisuudessaan konsernin rahavarat kasvoivat toisella vuosipuolikkaalla 2,764 miljoonaa euroa (+3,955).


Investoinnit ja poistot

22.12.2021 konserni hankki jyväskyläläisen Aitio Finland Oy:n osakekannan enemmistön sekä samaan yritysryhmään kuuluvan jyväskyläläisen ohjelmistoyhtiö Hillava Oy:n koko osakekannan. Aitio Finland Oy:stä hankittiin osakevaihdolla yhtiön pääomistajien Rouhee Group Oy:n ja Toni Paloniemen osakkeet eli noin 83,5 % yhtiön osakekannasta loppuosan osakkeista jäädessä yhtiön työntekijöiden omistukseen. Osakevaihdolla hankittavien osakkeiden arvostus oli 5,313 miljoonaa euroa. Hillava Oy:n osakekanta ostettiin Admicom Finland Oy:n omistukseen kokonaan 2,531 miljoonan euron kauppahinnalla ja kauppahinta maksettiin rahana. Omistus ja hallinta hankittuihin Aitio Finland Oy:n ja Hillava Oy:n osakkeisiin siirtyivät ostajalle 22.12.2021. Aitio Finlandin ja Hillavan hankinnoista ei tehty konserniliikearvon poistoja tilikaudelle 2021.

Lisäksi merkittävä investointi tilikaudella oli 1.8.2021 Admicom Finland Oy:n toteuttama Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan hankinta. Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli yhteensä 0,574 miljoonaa euroa. Hankinnasta syntynyt liikearvo 0,574 miljoonaa euroa poistetaan tulonmuodostusaikanaan 1.8.2021 alkaen 5 vuodessa.

Tarkastelukauden muut investoinnit kohdistuivat aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin ja olivat yhteensä 0,059 miljoonaa euroa (0,083). Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto- ja palvelinhankinnoista sekä ohjelmistolisensseistä. Tilikauden 2021 aikana tai vertailukaudella ei ole aktivoitu kehittämismenoja taseeseen, lukuun ottamatta Hillava Oy:n hankinnan yhteydessä konsernin taseeseen kirjattuja, Hillava Oy:n tilikaudella 2021 aktivoimia kehittämismenoja, yhteensä 0,158 miljoonaa euroa.

Tilikauden poistot olivat -1,488 miljoona euroa (-1,336). Poistoista 74 % koostuu konserniliikearvosta. 18 % poistoista koostuu aineettomien hyödykkeiden kuten tuotekehitysmenojen ja ohjelmistolisenssien poistoista, joiden osalta poistosuunnitelmat päättyvät suurimmalta osin vuoden 2022 loppuun mennessä. 5 % poistoista tuli koneiden ja kaluston poistoista. 3 % poistoista tuli Lakeuden liiketoiminnan hankinnasta syntyneestä liikearvosta.


Henkilöstö ja johto

Konsernilla oli tilikauden lopussa 209 työntekijää, joista 160 työskenteli Admicom Finland Oy:ssä, 4 emoyhtiö Admicom Oyj:ssä, 20 Tocoman Oy:ssä, 21 Aitio Oy:ssa ja 4 Hillava Oy:ssä. Henkilömäärästä 31 % työskenteli tilitoimistossa, 25 % tuotekehityksessä ja tuotekehityspalveluissa, myynnissä ja markkinoinnissa 16 %, käyttöönottopalveluissa 14 %, palveluyksikössä 10 % ja hallinnossa 4 %.

Admicomin johtoryhmän muodostivat 31.12.2021 väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Petri Aho, ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Anna-Maija Ijäs sekä Miikka Enkovaara. Yhtiö tiedotti 7.1.2021 emoyhtiö Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Sepän jättävän yhtiön kuluvana vuonna ja 15.1.2021 operatiivisen toiminnan johtamisvastuun siirtyvän Admicom Finland Oy:n osalta toimitusjohtaja Anna-Maija Ijäkselle. Admicomin johtoryhmäjäsen ja talotekniikka-alan toimialajohtaja Arttu Ruotsalainen ilmoitti jättävänsä yhtiön 31.3.2021. 7.4.2021 tiedotettiin johtoryhmäkokoonpanon uudistamisesta siten, että 7.4.2021 alkaen emoyhtiö Admicom Oyj:n johtoryhmän muodosti Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Seppä, talousjohtaja Petri Aho sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Anna-Maija Ijäs ja Miikka Enkovaara. Admicom Oyj:n hallitus vapautti Antti Sepän toimitusjohtajan tehtävästä 4.6.2021 ja nimitti talousjohtaja Petri Ahon väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Admicom Oyj:n hallitus tiedotti 22.12.2021, että se on päättänyt siirtää Admicom Oyj:n toimitusjohtajan nimityksen vuoden 2022 puolelle. Hallitus haluaa arvioida huolellisesti 22.12.2021 tehdyn yrityskaupan vaikutuksia konsernin johtamisrakenteeseen ja tuleviin johtajanimityksiin.

Emoyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Timo Häll, varapuheenjohtajana Pasi Aaltola, sekä varsinaisina jäseninä Sami Kettunen, Kyösti Moisio, Olli Nokso-Koivisto ja Jarmo Suonpää.

Emoyhtiön tilintarkastusyhteisö on KPMG OY AB, päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Riikka Maunula, KHT.


Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Admicom Oyj:n osakemäärä 31.12.2021 oli 4 927 698 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli joulukuun 2021 lopussa 106 000 euroa. Tilikauden päättyessä Admicom Finland Oy:n hallussa oli 2 520 Admicom Oyj:n osaketta.

22.12.2021 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti Aitio Finland Oy:stä hankittiin osakevaihdolla sen pääomistajien Rouhee Group Oy:n ja Toni Paloniemen osakkeet noin 83,5 % yhtiön osakekannasta. Kauppahinnan suorittamiseksi Admicom Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista Aitio Finland Oy:n pääomistajille Rouhee Group Oy:lle ja Toni Paloniemelle. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 61 287 Admicom Oyj:n uutta osaketta merkintähintaan 86,69 euroa / osake, mikä vastaa Admicom Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia 1.10.-21.12.2021. Suunnatun annin rekisteröinnin jälkeen Admicom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 4 988 985 osakkeeseen. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 1,2 prosenttia yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Luovutettaviin osakkeisiin liittyy asteittain 6 vuoden aikana kauppakirjan allekirjoittamisesta purkautuvat luovutusrajoitukset. Päätös suunnatusta osakeannista perustui Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 19.2.2021 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin 14.1.2022. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity ja kirjattu osakkeiden saajien arvo-osuustileille. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 17.1.2022.


Kaupankäynti osakkeella

Kaupankäynti Admicomin osakkeella oli kohtuullisen vilkasta ja vuoden aikana yhteensä noin 30 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Admicom Oyj:n osakkeen arvo vuoden lopussa oli 84,50 euroa ja markkina-arvo noin 416 miljoonaa euroa.

Admicom Oyj:n osakkeen kehitysOsakevaihto kplArvo yht., eurKorkein, eurAlin, eurKeskih., eurViimeisin, eur
20211 485 037141 050 883158,0075,2094,5984,50
20202 104 247174 686 398139,0048,4083,02135,00
20191 579 56862 440 27069,8020,6039,5364,40


Osakkeenomistajat

Admicom Oyj:llä oli 31.12.2021 yhteensä 2 698 osakkeenomistajaa. Suurin osakkeenomistaja oli Skandinaviska Enskilda Bankin (SEB) 42,6 % osuudella hallintarekisteröidyt osakkeet, minkä jälkeen suurimmat omistukset olivat Matti Hällin 30,6 % ja Citibank Europe Plc:n 3,9 % osuudella hallintarekisteröidyt osakkeet.

Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omistivat osakekannasta 31.12.2021 50,2 %.

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset yhteensä olivat 1 570 osaketta (0,03 % osakekannasta).


Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous myönsi 19.2.2021 hallitukselle valtuudet enintään 31.3.2022 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista liittyen yrityskauppoihin (18 % osakekannasta, 856 985 kpl) ja henkilöstöanteihin (2 % osakekannasta, 98 554 kpl). Joulukuussa Aitio Finland Oy:n yrityskaupassa valtuutuksesta käytettiin noin 7 % (61 287 kpl).

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakesplit) osakkeenomistajille vuoden 2021 loppuun mennessä.


Varsinainen yhtiökokous ja hallinto

Emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 19.2.2021. Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkona 0,91 eur/osake, joka maksettiin omistajille 2.3.2021.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen yhtiön ulkopuolisille jäsenille maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti nimetä hallitukseen uusina jäseninä Olli Nokso-Koiviston ja Kyösti Moision, vanhoina jatkoivat Timo Häll, Pasi Aaltola, Jarmo Suonpää ja Sami Kettunen.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta tekee esityksen yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Toimikunnan muodostaa 3-4 suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2021 osakerekisterin mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous myönsi 19.2.2021 hallitukselle valtuudet enintään 31.3.2022 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista yrityskauppoihin (18 % osakekannasta) ja henkilöstöanteihin (2 % osakekannasta). Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakesplit) osakkeenomistajille vuoden 2021 loppuun mennessä.


Riskit ja epävarmuustekijät

Admicomin liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä ja epävarmuustekijöinä nähdään:

 1. Keskittyminen tietyille asiakastoimialoille lisää suhdanneherkkyyttä, mikä voi hidastaa kasvua tai näkyä konkurssien kautta ennakoimattomana asiakaspoistumana. Riskiä pyritään pienentämään tukemalla asiakkaiden liiketoimintaa konsultoinnilla ja asiakaspalvelua kehittämällä sekä tarjoamalla asiakkaille kustannustehokkuutta parantavia ratkaisuja.
 2. Teknologia ja tietoturvariskit ovat pilvipalveluyhtiölle kriittinen alue. Yhtiössä tehdään jatkuvasti toimenpiteitä teknologia- ja tietoturvauhkien havainnoimiseksi ja estämiseksi.
 3. Maineriski, johon kytkeytyy olennaisesti tietoturvariskit sekä palveluvirheiden riskit. Riskin pienentämiseksi yhtiön henkilökuntaa perehdytetään tietoturvaan ja asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti.
 4. Riskit avainhenkilöihin liittyen. Yhtiö rekrytoi jatkuvasti uusia osaajia varautuakseen kriittisiin poistumiin, minkä lisäksi yhtiössä on panostettu uusien palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Myös koronan aiheuttamaa riskiä hallitaan aktiivisesti tukemalla etätyön tekemistä ja johtamista.
 5. Kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit. Yrityskauppa-aktiviteetti ja ulkomaisten pääomasijoittajien ja yhtiöiden intressit suomalaisissa ohjelmistoyhtiöissä näyttävät lisääntyneen, mikä voi muokata voimasuhteita kilpailijakentässä. Lisäksi toimialalle on syntynyt pieniä, fokusoituneita ohjelmistotaloja. Yhtiö seuraa aktiivisesti kilpailukentän muutoksia ja huomioi niissä tapahtuvia muutoksia strategiatyössä ja liiketoiminnassa.
 6. Admicomin mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa. Tocoman Oy:n yrityskauppaan liittyvä toimintojen yhdistäminen ja yritysjärjestelyihin liittyvän osaamisen laajentaminen opettaa hallitsemaan riskiä jatkossa paremmin.
 7. Uusmyynnin kehitykseen ja asiakaspoistumaan voi vaikuttaa koronaepidemia, joka aiheuttaa epävarmuutta asiakaskunnassa, vaikeuttaa kasvokkain tehtävää myyntityötä sekä hidastaa uusien myyjien sisäänajoa. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan myyntityön kehittämisellä ja kohdentamalla myynnin aktiivisuutta ja asiakaspalvelua oikeisiin asiakaskohderyhmiin.

Hallituksen esitys tilikauden voittoa koskien

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 25 731 600,72 euroa ja tilikauden tulos 7 775 059,53 euroa miljoonaa euroa. Emoyhtiön hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 osinkona jaetaan 1,50 euroa / rekisteröity osake tilikauden voitosta eli yhteensä 7 483 477,5 ja lisäksi esitetään jaettavaksi pääoman palautuksena 0,50 euroa / rekisteröity osake sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, eli yhteensä 2 494 492,5 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Ei olennaisia tapahtumia.


Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilikauden 2021 tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.


Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous

Yhtiö julkaisee Q1 neljännesvuositulostiedotteen 4.4.2022, puolivuotiskatsauksen 4.7.2022 ja Q3 neljännesvuositulostiedotteen 3.10.2022.

Admicomin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 25.2.2022. Yhtiön hallitus kutsuu erikseen yhtiökokouksen koolle.

Yhtiö julkaisee konsernin vuoden 2021 vuosi- ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen 21.1.2022 noin klo 9:00 ja ne ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä luettavissa tämän jälkeen myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.admicom.fi/.


Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antaa:

Petri Aho
Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
petri.aho@admicom.fi
+358 44 724 1767


Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Vuonna 2004 perustettu Admicom on pk-yritysten toiminnanohjauksen edelläkävijä erityisesti talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Admicomin oma pilvipohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi yrityksen rutiineja tehokkaasti työmaalta ja tuotannosta toimistoon, minkä lisäksi Admicom tuottaa asiakkailleen myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Tytäryhtiö Tocoman Oy:n ohjelmistot ovat erityisesti rakennusalan johtavia ohjelmistoratkaisuja. Sen kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Tytäryhtiö Aitio Finland Oy toimittaa asiakkailleen ja Admicomille ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Tytäryhtiö Hillava Oy puolestaan kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen.

Yhtiöllä on yli 200 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA

 
    
      
1 000 EUR1-12/20211-12/20207-12/20217-12/2020     
LIIKEVAIHTO24 85721 91712 49311 178     
Liiketoiminnan muut tuotot634622     
Materiaalit ja palvelut-1 395-1 059-737-581     
Henkilöstökulut-9 010-8 209-4 474-3 902     
Poistot ja arvonalentumiset-1 488-1 336-766-726     
Liiketoiminnan muut kulut-2 654-2 699-1 404-1 383     
LIIKEVOITTO10 3748 6185 1744 589     
Rahoitustuotot ja -kulut         
Muut korko- ja rahoitustuotot3715     
Korkokulut ja muut rahoituskulut-46-16-380     
TULOS ENNEN VEROJA10 3318 6095 1384 593     
Tuloverot-2 274-1 910-1 124-1 030     
Vähemmistöosuudet-3 -3      
TILIKAUDEN TULOS8 0546 6994 0103 563     
     


KONSERNITASE  
   
1 000 EUR12/202112/2020 
VASTAAVAA   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Aineettomat hyödykkeet   
Kehittämismenot315379 
Aineettomat oikeudet94134 
Liikearvo527  
Muut aineettomat hyödykkeet25 
Konserniliikearvo15 8989 486 
Aineettomat hyödykkeet yhteensä16 83510 005 
    
Aineelliset hyödykkeet   
Koneet ja kalusto213251 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä213251 
    
Sijoitukset   
Muut osakkeet ja osuudet33 
Sijoitukset yhteensä33 
    
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ17 05110 258 
    
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Vaihto-omaisuus   
Aineet ja tarvikkeet1515 
Vaihto-omaisuus yhteensä1515 


Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä21
21

 
  
Lyhytaikaiset saamiset   
Myyntisaamiset2 5842 032 
Muut saamiset108124 
Siirtosaamiset9989 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä2 7912 244 
    
Rahat ja pankkisaamiset18 05513 818 
    
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ20 88316 077 
    
VASTAAVAA YHTEENSÄ37 93426 335 
 

  
KONSERNITASE   
    
1 000 EUR12/202112/2020 
VASTATTAVAA   
OMA PÄÄOMA   
Osake- ja muu vastaava pääoma106106 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto17 80212 489 
Edellisten tilikausien tulos5 4343 216 
Tilikauden tulos8 0546 699 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ31 39622 510 
Vähemmistöosuudet112  
VIERAS PÄÄOMA   
Lyhytaikainen vieras pääoma   
Saadut ennakot00 
Ostovelat7854 
Muut velat1 152812 
Siirtovelat5 1962 958 
Lyhytaikainen vieras pääoma yht.6 4273 825 
    
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ6 4273 825 
    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ37 93426 335 
    


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET  
   
1 000 EUR1-12/20211-12/2020  
SIDOTTU OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma106106  
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT.106106  
     
VAPAA OMA PÄÄOMA    
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden alussa
12 4899 489  
Suunnattu anti yrityshankintaan liittyen *                       5 3133 000  
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden lopussa
17 80212 489  
     
Edellisten tilikausien tulos
tilikauden alussa
9 9166 732  
Osingonjako-4 482-3 516  
Edellisten tilikausien tulos
tilikauden lopussa
5 4343 216  
Tilikauden tulos8 0546 699  
VAPAA OMA PÄÄOMA YHT.31 29022 404  
     
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ31 39622 510  
     
    

* Vuonna 2020 Tocoman Oy:n osakkeiden hankinta. Vuonna 2021 Aitio Finland Oy:n osakkeiden hankinta.

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA    
      
1 000 EUR1-12/20211-12/20207-12/20217-12/2020
Liiketoiminnan rahavirta    
Tulos ennen veroja10 3318 6095 138 4 593
Oikaisut:    
Suunnitelman mukaiset poistot1 4881 336766 726
Rahoitustuotot ja -kulut43937 -4
Muut Oikaisut-50 -50  
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta
11 8129 9545 890 5 315
Käyttöpääoman muutos:    
Lyhytaikaisten korottomien liike-
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
-6455-7 17
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)
/ vähennys (+)
0-1-1 -1
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
472-603-232 -413
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
12 2209 4055 650 4 917
Maksetut korot ja rahoituskulut-46-16-38 -1
Saadut korot liiketoiminnasta377
Maksetut välittömät verot-948-1 889-384 -954
Liiketoiminnan rahavirta (A)11 2297 5075 229 3 969
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-59-83-14 -14
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 61  
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla-1 951
-6 474 -1 951 
Myydyt liiketoiminnat50 50 
Hankitut liiketoiminnat-550 -550 
Investointien rahavirta (B)-2 510-6 495-2 465-14


      
Rahoituksen rahavirta:      
Maksetut osingot ja muu voitonjako-4 482-3 516    
Rahoituksen rahavirta (C )-4 482-3 516    
       
Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-)
4 237-2 5042 7643 955  
       
Rahavarat tilikauden alussa13 81816 32215 2929 863  
Rahavarat tilikauden lopussa18 05513 81818 05513 818  
Rahavarojen muutos4 237-2 5042 7643 955  
     


KONSERNIN VASTUUT

 
   
      
1 000 EUR12/202112/2020
Toimitilojen vuokravastuut  
Vuokravastuut3 0882 763
Vuokravakuustilit6192
Vuokratakaukset55 
Yhteensä3 2042 855
   
1 000 EUR12/202112/2020
Leasingvastuut  
Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat14 
Myöhemmin maksettavat37 
Yhteensä51 
    


   

Laskentakaavat

Liikevoitto, % liikevaihdosta =

Liikevoittox 100

Liikevaihto
   
EBITDA, % liikevaihdosta =

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumisetx 100

Liikevaihto
   
Oman pääoman tuotto, % =

Tulos ennen veroja - tuloverotx 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin)
   
Sijoitetun pääoman tuotto, % =

Tulos ennen veroja + nettorahoituskulutx 100

Taseen loppusumma keskimäärin - korottomat velat keskimäärin
   
Omavaraisuusaste, % =

Oma pääoma + vähemmistöosuusx 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot
   
Nettovelkaantumisaste, % =

Korolliset velat - rahat ja pankkisaamisetx 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus
   
Osakekohtainen tulos (EPS), € =

Tilikauden tulos 
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä
 


LiitteetAttachments

Admicom Oyj - Tilinpäätöstiedote 2021 Admicom Oyj - Vuosikertomus 2021