Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 12 månader 2021

Stockholm, SWEDEN


Viktiga händelser:

  • Den totala guldproduktionen under 12 månader 2021 uppgick till 910,8 kg (29 283 oz), jämfört med 964,7 kg (31 014 oz) under 12 månader 2020, en minskning med 6% eller 53,9 kg (1 731 oz), men i linje med produktionsplan 2021;
  • Malmbaserade guldproduktion var 893,3 kg (28 720 oz), jämfört med 952,7 kg (30 629 oz) under 12 månader 2020, en minskning med 6% eller 59,4 kg (1 909 oz);
  • Alluvial guldproduktion uppgick till 17,5 kg (563 oz), jämfört med 12,0 kg (386 oz) under 2020, en ökning med 46% eller 5,5 kg (178 oz);
  • Under 12 månader 2021 uppgick guldförsäljning till 818,5 kg (26 316 oz), jämfört med 946,4 kg (30 428 oz) under 12 månader 2020, en minskning med 127,9 kg (4 112 oz) eller med 14%;
  • 428,3 kt malm bearbetades med snitthalt på 2,30 g/t;
  • Under 12 månader 2021 var CIL-anläggningen i drift i 8 004 timmar med en ökad bearbetningskapacitet på 53,5 ton per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad på 91,2%;
  • 458,5 kt malm bröts under 12 månader 2021, jämfört med 387,2 kt under 12 månader 2020, en ökning med 71,3 kt eller 18%. Volymen för avrymningen uppgick till 1 860 km3 under 12 månader 2021 (+956,9 km3 eller 106% mer än under 12 månader 2020);
  • Snitthalten i malm var 2,32 g/t under 12 månader 2021, jämfört med 2,42 g/t under 12 månader 2020, en minskning med 4%. Den brutna snitthalten motsvarar Bolagets mål;
  • Sammantaget var Produktion 2021 i linje med bolagets prognos.

Total guldroduktion

Produktionsenhet 12m 2021 12m 2020 Change
  kg oz kg oz kg oz %
 Malmbaserad              
    Tardan (CIL) 893,3    28 720   952,7   30 629   -59,4   -1 909   -6%
Alluvial              
    Staroverinskaya 17,5    563   12,0   386   5,5   178   46%
 Total guldproduktion 910,8 29 283 964,7   31 014  -53,9   -1 731   -6%

Malbaserad guldroduktion

   Unit  12m 2021  12m 2020  Change
 Brytning        
 Gråbergsproduktion  000 m3        1 859,3              902,4              956,9   106%
 Bruten malm  000 tonnes           458,5              387,2                71,3   18%
 Guld i malmen  kg        1065,7              937,0               128,7   14%
 Snitthalt  g/t             2,32                2,42   -0,10   -4%
 CIL        
 Malmbehandling  000 tonnes           428,3              393,5                34,8   9%
 Halt  g/t             2,30                2,66   -0,36   -14%
 Guld i malmbehandlingen  kg           983,9           1 045,2   -61,3   -6%
 Guldproduktion CIL  kg           893,3              953,0   -59,7   -6%
 Öppning WIP (guld)  kg               1,2      
 Stängning WIP (guld)  kg               5,2      
 Återvinning  % 91,2% 91,2% 0,0% 0,0%
 Lager per den 31 dec        
 Malm  000 tonnes           131,6              101,0                30,6   30%
 Halt  g/t             2,19                2,03                0,16   8%

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se  eller besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 11:20 den 21 januari 2022.

 

BilagaAttachments

12m_2021_Press release (Operational)_SWE