Corbion resultaten boekjaar 2021


Corbion boekte een netto-omzet van € 1.070,8 miljoen in 2021. De autonome groei van de netto-omzet was 14,7%. De aangepaste EBITDA nam in 2021 autonoom af met 7,6% tot 135,8 miljoen. De onderneming stelt voor een regulier dividend in contanten uit te keren ten bedrage van € 0,56 per aandeel.

Olivier Rigaud, CEO, licht toe: “2021 was een buitengewoon jaar voor Corbion. Onze sterke autonome groei van 15% in de kernactiviteiten, voornamelijk als gevolg van volumegroei, werd gerealiseerd onder lastige omstandigheden. Onze collega’s hebben in deze volatiele omgeving geweldig werk geleverd. In het vierde kwartaal werd de marge negatief beïnvloed door tijdelijke productie-uitval in onze melkzuurfabriek in de VS. Het verhogen van onze verkoopprijzen was een van onze topprioriteiten in de afgelopen kwartalen. Wij zijn erin geslaagd de gestegen inputkosten volledig te compenseren via hogere prijzen. Ik constateer met genoegen dat de hogere verkoopprijzen en onze verbeteringen van de operationele efficiency sinds het begin van 2022 een positief effect hebben op onze resultaten. Gezien de aanhoudend volatiele bedrijfsomgeving zijn wij overgestapt op een flexibelere contractstructuur, waardoor wij de prijzen sneller kunnen aanpassen. Bemoedigend zijn de goede opportuniteiten die zich aandienen en het omzetgroeimomentum. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt met onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben we al in 2021 ons voor 2025 gestelde doel ter beperking van de broeikasgasemissies overtroffen. Onze strategie, die als oogmerk heeft onze duurzame groei te verbeteren, neemt duidelijk concrete vorm aan en wij houden vertrouwen dat wij de doelen van Advance 2025 zullen verwezenlijken.”

Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2021:*

  • De totale netto-omzet was € 1.070,8 miljoen (boekjaar 2020: € 986,5 miljoen)
  • De netto-omzet groeide autonoom met 14,7%; de netto-omzet van de kernactiviteiten groeide autonoom met 15,0%
  • De aangepaste EBITDA was € 135,8 miljoen (boekjaar 2020: € 158,8 miljoen; autonome afname: 7,6%)
  • De aangepaste EBITDA-marge was 12,7% (boekjaar 2020: 16,1%)
  • Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 82,0 miljoen (boekjaar 2020: € 104,1 miljoen)
  • De vrije kasstroom was € -97,0 miljoen (boekjaar 2020: € 32,1 miljoen)
  • Covenant net debt/covenant EBITDA per einde jaar was 2,6x (ultimo 2020: 1,7x)

miljoenBoekjaar 2021Boekjaar 2020Totale groeiAutonome groei
Netto-omzet1.070,8986,58,5%14,7%
Aangepaste EBITDA135,8158,8-14,5%-7,6%
Aangepaste EBITDA-marge12,7%16,1%  
Bedrijfsresultaat82,0104,1-21,2%-12,7%
ROCE9,6%12,9%  


BijlageAttachments

20220225 Press release 4Q21 NL final