Admicom Oyj: Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.2.2022

Jyväskylä, FINLAND


Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.2.2022

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 25.2.2022 KLO 12:10

Admicom Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.2.2022 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 2021.

Päätökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta Admicom Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.admicom.fi/yhtiokokous/ 25.2.2022.


Voitonjako ja ylimääräinen voitonjako

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 osinkona jaetaan 1,50 euroa rekisteröidyltä osakkeelta tilikauden voitosta eli yhteensä 7 483 477,50 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena jaettavasta ylimääräisestä voitonjaosta 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 494 492,50 euroa.

Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi vahvistettiin 8.3.2022.


Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) henkilöä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkio on varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen ulottuvalta toimikaudelta 25 000 euroa jokaista hallituksen jäsentä kohden, joka ei ole Admicomin palveluksessa, ja 55 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle. Jos hallitus päättää tarkastus-valiokunnan perustamisesta, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja saa lisäksi 5 000 euroa ja kukin muu tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toimikauden kestoon.


Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Pasi Aaltola, Olli Nokso-Koivisto, Petri Niemi, Henna Mäkinen ja Marko Somerma. Lisäksi Petri Niemi päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi.


Tilintarkastajan palkkio ja valitseminen

Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastusyhteisöksi. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Anna-Riikka Maunula.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ei kannattanut osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n edellyttämä 2/3-osan määräenemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, joten se ei tullut hyväksytyksi.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan, joka koostuu neljästä jäsenestä. Lisäksi päätettiin esityksen mukaisesti ohjeista toimikunnan muodostamiseksi ja siitä, mistä asioista toimikunta päättää. Toimikunnan toimikausi on voimassa, kunnes uusi toimikunta on muodostettu. Tämä toimikunnan muodostamisohje pysyy muuttumattomana, kunnes yhtiökokous tai ylimääräinen yhtiökokous toisin päättää.


Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antaa:

Petri Aho
Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
petri.aho@admicom.fi
+358 44 724 1767Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy 
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Vuonna 2004 perustettu Admicom on pk-yritysten toiminnanohjauksen edelläkävijä erityisesti talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Admicomin oma pilvipohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi yrityksen rutiineja tehokkaasti työmaalta ja tuotannosta toimistoon, minkä lisäksi Admicom tuottaa asiakkailleen myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Tytäryhtiö Tocoman Oy:n ohjelmistot ovat erityisesti rakennusalan johtavia ohjelmistoratkaisuja. Sen kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Tytäryhtiö Aitio Finland Oy toimittaa asiakkailleen ja Admicomille ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Tytäryhtiö Hillava Oy puolestaan kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen. 

Yhtiöllä on yli 200 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/

   

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet