Source: Nexstim Oyj

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021

 

Yhtiötiedote, Helsinki, 28.2.2022 klo 9.00 (EET)

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021

NEXSTIMIN HISTORIAN PARAS TILIKAUSI LIIKEVAIHDOLLA, LIIKETULOKSELLA JA KATSAUSKAUDEN TULOKSELLA MITATTUNA

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainittu.

Heinä-joulukuun 2021 yhteenveto

 • Yhtiön liikevaihto kasvoi 37,6 % ja oli 3,4 miljoonaa euroa (2,5)
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli 37,7 % eli 0,1 prosenttiyksikköä raportoitua kasvua vahvempi
 • Laitteistomyynti oli 2,0 miljoonaa euroa (1,3), jossa kasvua 64,6 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 1,5 miljoona euroa (1,2), jossa kasvua 12,9 %
 • Liiketulos oli -0,5 miljoonaa euroa (-1,5), jossa tappio pieneni 63,3 %
 • Yhtiön historian ensimmäinen positiivinen katsauskauden tulos. Katsauskauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (-3,0).
 • Nexstim sopi strategisesta investoinnista masennuspotilaille hoitoja tarjoavaan kalifornialaisen klinikan palveluyhtiöön (PNC Management Services, LLC). Investoinnin arvo on noin 0,5 miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuun 2021 yhteenveto

 • Yhtiön liikevaihto kasvoi 55,5 % ja oli 6,4 miljoonaa euroa (4,1)
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli 56,0 % eli 0,44 prosenttiyksikköä raportoitua kasvua vahvempi
 • Laitteistomyynti oli 3,7 miljoonaa euroa (1,7), jossa kasvua 113,0 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 2,7 miljoona euroa (2,4), jossa kasvua 13,1 %
 • Liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-3,3), jossa tappio pieneni 56,4 %
 • Katsauskauden tulos oli -0,8 miljoonaa euroa (-4,1), jossa tappio pieneni 79,8 %.
 • Diagnostiikkaliiketoiminnan (NBS) liikevaihto kasvoi 71,4 % ollen 3,7 miljoonaa euroa (2,2)
 • Terapialiiketoiminnan (NBT®) liikevaihto kasvoi 37,9 % ollen 2,7 miljoonaa euroa (2,0)
 • Kevään aikana järjestettiin onnistunut merkintäoikeusanti, joka ylimerkittiin ja uutta pääomaa kerättiin yhteensä 6,6 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2021 jälkeiset olennaiset tapahtumat

 • Yhtiö ilmoitti 14.2.2022, että se on allekirjoittanut sopimuksen kehittämänsä teknologian lisensoinnista yhdysvaltalaiselle lääkintäteknologiayhtiö Magnus Medical, Inc.:ille. Lisenssisopimuksen kokonaisarvoksi arvioidaan n. 17 miljoonaa euroa.

Yleiskuvaus yhtiöstä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys, jonka kehittämä neuronavigoiva TMS-teknologia-alusta (transkraniaalinen magneettistimulaatio, TMS) mahdollistaa potilaiden yksilöllisen hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Nexstim tarjoaa ratkaisuja noninvasiiviseen eli kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon diagnostiikka- (NBS-laitteisto) ja terapiasovelluksilla (NBT®-laitteisto). ´

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa 7-12/2021 6kk

7-12/2020 6kk

Muutos-%

1-12/2021 12kk

1-12/2020 12 kk

Muutos-%

  
Liikevaihto 3 438,92 499,537,6 %6 397,54 114,055,5 %
Myyntikate 2 870,21 866,853,8 %5 262,03 139,167,6 %
Myyntikate-% 83,5 %74,7 % 82,3 %76,3 % 
Henkilöstökulut -2 319,6-2 134,28,7 %-4 347,8-3 731,516,5 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 528,3-1 065,643,4 %-3 083,3-2 429,326,9 %
Liiketulos -549,4-1 496,2-63,3 %-1 452,2-3 332,7-56,4 %
Katsauskauden tulos 114,2-2 952,5 -832,1-4 121,6-79,8 %
Tulos per osake* 0,02-0,67 -0,14-1,54-91,1 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa)* 0,02-0,62 -0,13-1,42-91,1 %
Liiketoiminnan rahavirta -190,3-1 164,1-511,7 %-2 109,0-2 724,7-29,2 %
Rahat ja pankkisaamiset 5 194,73 455,850,3 %5 194,73 455,850,3 %
Oma pääoma 3 202,7-1 469,1 3 202,7-1 469,1 
Omavaraisuusaste (%) 34,7 %-28,3 % 34,7 %-28,3 % 
        
* Tulos per osake tunnusluvun laskennassa käytetyt osakkeiden lukumäärät on oikaistu 17.5.2021 tapahtuneella osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 100:lla. 
 

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2022 yhtiön liikevaihto jatkaa kasvua ja että tilikauden liiketulos on voitollinen.

Toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi katsauskauden kehitystä:

Toinen vuosipuolisko 2021 oli Nexstimille nopean kasvun aikaa ja saavutimme tämän myötä historiallista kehitystä liikevaihdossa, liiketuloksessa ja lopputuloksena yhtiön historian ensimmäinen positiivinen katsauskauden tulos. Liiketoimintamme on jatkanut erittäin hyvin sopeutumistaan COVID-19 -pandemian aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin ja saavutimme toisen vuosipuoliskon 2021 aikana 3,4 (2,5) miljoonan euron kokonaisliikevaihdon sekä ennätyksellisen 37,6 %:n kasvun. Kasvuvauhti oli erityisen nopeaa johtuen osittain toisella vuosipuoliskolla 2021 toimitetuista yhteensä 0,9 miljoonan euron arvoisesta kahdesta prototyyppilaitteistosta. Kokonaisliikevaihdosta laitteistomyynnin osuus katsauskaudella oli 2,0 (1,3) miljoonaa euroa, jossa kasvua 64,6 %.

Koko vuoden 2021 liikevaihto kohosi uudelle ennätystasolle ollen 6,4 (4,1) miljoonaa euroa, jossa kasvua 55,5 %. Kokonaisliikevaihdon kasvua vauhditti erityisen hyvä laitteistomyynti, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta vuonna 2021 oli 3,7 (1,7) miljoonaa euroa, jossa kasvua 113,0 %.

Jatkoimme toisella 2021 vuosipuoliskolla myynnin kasvun vauhdittamiseen kohdennettuja investointeja, samalla kun keskityimme edelleen nykyisen NBS- ja NBT®-laitteistojemme asiakaskunnan palveluliiketoiminnan turvaamiseen sekä asennettujen laitteiden käyttöasteen nostamiseen. Ilmoitimme lisäksi helmikuussa 2022, että allekirjoitimme sopimuksen teknologian lisensoinnista yhdysvaltalaiselle lääkintäteknologiayhtiö Magnus Medical, Inc.:ille. Lisensoitava teknologia liittyy NBT®-laitteistoon tietyin rajauksin sekä kyseiseen teknologiaan liittyviin patentteihin, joiden käyttöön myönnetään lisenssi rajattuna neuropsykiatristen häiriöiden hoitoon. Lisenssin ulkopuolelle jäävät Nexstimin ohjelmistosovellukset sekä stimuloivan sähkökentän mallinnus. Lisenssisopimuksen kokonaisarvoksi arvioidaan n. 17 miljoonaa euroa. Lisenssisopimuksen taloudellinen rakenne koostuu n. 3,5 miljoonaa euron allekirjoitusmaksusta sekä Magnus Medicalin ennustettuun liikevaihtoon perustuvista, arviolta n. 13 miljoonan euron teknologiarojalteista sovitulta rojaltikaudelta, joka on enintään 5 vuotta, alkaen teknologian kaupallistamisesta.

Vahvaa kasvua sekä Diagnostiikka- että Terapialiiketoiminnoissa

Diagnostiikkaliiketoiminta (NBS) oli merkittävä tulonlähde Nexstimille katsauskaudella, ja sen liikevaihto kasvoi 67,2 % ollen 2,1 (1,3) miljoonaa euroa. COVID-19-pandemiasta huolimatta myimme ja toimitimme 9 uutta NBS-laitteistoa katsauskauden aikana. Huolehdimme myös NBS-palveluliiketoiminnan jatkuvuudesta vaikeasta asiakasympäristöstä huolimatta, emmekä menettäneet palvelusopimusasiakkaita, koska sairaaloiden neurokirurgian toimenpiteet jatkuivat lähes ennallaan. Jatkoimme investointeja Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvuun muun muassa rekrytoimalla vuoden 2021 aikana uusia myyntitiimin jäseniä Yhdysvaltojen organisaatioomme. Yhtenä osoituksena jatkuvasta panostuksestamme Yhdysvaltojen Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvuun, oli lokakuussa 2021 lanseeraamamme uusi NBS5+ laitteisto. Myös Yhdysvalloissa on nyt pääsy uuteen NBS System 5-kokoonpanoon, NBS5+, joka mahdollistaa diagnostisten ja terapeuttisten sovellusten käytön samassa laitteistossa. Tärkeää on, että tämä uusi tarjonta mahdollistaa sen, että Yhdysvaltojen markkinoilla kaikki FDA 510(k) -indikaatiot ovat nyt saatavilla samassa laitteistossa.

Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7,1 % toisen vuosipuoliskon 2021 aikana ja oli 1,3 (1,2) miljoonaa euroa. Myimme katsauskauden aikana yhteensä 3 uutta NBT®-laitteistoa; 1 Pohjois-Amerikkaan ja 2 Eurooppaan käytettäviksi vakavan masennuksen hoidossa. Katsauskauden lopussa maailmanlaajuinen asennuskantamme terapialiiketoiminnassa oli yhteensä 51 laitteistoa (21 Pohjois-Amerikassa ja 30 Euroopassa ja muualla maailmassa) käytettäväksi masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoon, sisältäen sekä NBT- että NBS-laitteistoja.

Yllä mainittujen jo toimitettujen laitteistojen lisäksi meillä oli avoin toimittamattomien laitteistojen tilauskanta yhteensä EUR 1,0 miljoonan arvosta vuoden 2021 lopussa.

Nexstimin kassavarat olivat 31.12.2021 yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Yhtiön kannattavuus on vuoden 2021 aikana kehittynyt merkittävästi parempaan suuntaan ja sen myötä taloudellinen vakavaraisuus on myös parantunut. Tämän myönteisen kehityksen lisäksi Magnus Medicalilta helmikuussa 2022 saatu n. 3,5 miljoonan euron allekirjoitusmaksu on parantanut entistään Yhtiön vakavaraisuutta ja kassavarojen riittävyyttä. Pyrimme kannattavan kasvun kehittymisen myötä minimoimaan mahdolliset uudet oman pääoman tarpeemme ja Yhtiö ei tällä hetkellä aktiivisesti suunnittele uusia rahoituskierroksia.

Jatkuva liikevaihto tukee kasvua

Näimme kasvua myös jatkuvassa liikevaihdossa, jota ovat edistäneet korkeakatteiset jälkimarkkinoinnin tuotteet koostuen palveluista, tukitoiminnoista, varaosista ja kertakäyttöisistä seurantavälineistä. Jatkuvan liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta toisella vuosipuoliskolla oli 42,9 %. Jatkuva liikevaihto (Terapialiiketoiminnan myynnin kokonaismäärä pois lukien NBT®-laitteistomyynti) kattoi toisen vuosipuoliskon 2021 aikana 63,1 % Terapialiiketoiminnan liikevaihdosta.

Strategian painopiste kasvussa ja kannattavuudessa

Vuoteen 2024 ulottuvan strategiamme mukaisesti Nexstim mahdollistaa myös jatkossa potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Vuoden 2021 aikana päivitetty strategiamme nojaa lähivuosina vahvaan kasvuun sekä diagnostiikan että terapian alueilla. Sekä Diagnostiikka- että Terapialiiketoimintamme kasvu- ja kannattavuuskehitys ovat keskeisessä roolissa pyrkiessämme minimoimaan tulevat pääomatarpeemme matkallamme kohti voitollisuutta. Valitsemamme terapeuttiset sovellusalueet (MDD, vakava masennus ja krooninen kipu) ovat käyttöaiheita, joissa ainutlaatuisella teknologiallamme saavutetaan jo nyt selviä kliinisiä tuloksia ja vaikutetaan asiakkaidemme toiminnan kannattavuuteen.

Strategian toimeenpano etenee

Operatiivisen liiketoiminnan kannalta kulunut vuosi 2021 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uudistetun strategiamme toimeenpanossa. Jatkoimme myynnin kasvuun kohdennettuja panostuksia molempien sekä Diagnostiikka- että Terapialiiketoiminnan osalta. Keskityimme myös vahvasti palveluliiketoiminnan kehittämiseen sekä asennuskannan käyttöasteen nostamiseen. Diagnostiikkaliiketoiminnassa kaupallinen kehitys tapahtuu sekä oman suoramyynnin (Yhdysvallat ja Saksa) että maailmanlaajuisesti jakelijakumppanuuksien kautta.

Pyrimme myös edelleen kasvattamaan vakavan masennuksen hoidossa käyttöä varten asennettujen laitteistojen määrää ja teemme tämän uudistetun strategiamme mukaisesti tässä vaiheessa ensisijaisesti yhdessä arvostettujen kumppanuusklinikoiden kautta. Painopistealueena uusissa kumppanuuksissa ovat strategisissa palveluyhtiöihin tehtävissä investoinneissa erityisesti Pohjois-Amerikassa, mutta myös uudet kumppanuusmahdollisuudet kohdennetusti EU:ssa ja Aasiassa. Vuoden 2021 lopussa allekirjoitettu sopimus strategisesta yhteistyöstä ja vähemmistöosuudesta PNC Management Services, LLC:stä on ensimmäinen konkreettinen askel tässä tärkeässä strategisessa kehityspolussa. Nexstim mahdollistaa vakavaa masennusta sairastavien potilaiden TMS-hoidot ja pääsemme klinikkayhteistyöllä lähelle potilaita, mikä mahdollistaa yhä tarkemman tiedon potilasrajapinnasta. Olemme innoissamme kumppanuussopimuksesta tri Kuluvan ja hänen Piedmont Neuroscience Center -klinikkansa kanssa, koska uskomme yhteistyön luovan erinomaiset edellytykset kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle tulevaisuudessa. Olemme innoissamme, että pääsemme tekemään yhteistyötä tri Kuluvan asiantuntijaryhmän kanssa, jolloin Nexstimin TMS-teknologialla voidaan hoitaa yhä useampia potilaita Kaliforniassa.

Jatkamme samalla tietoisuuden kasvattamista NBT®-laitteistostamme markkinoilla. Tähän pyrimme lisäämällä NBT®-laitteistolla hoidettavien vakavaa masennusta sairastavien potilaiden määrää. Potilasmäärän lisääntyessä sekä uusien nopeutettujen hoitoprotokollien pilottikokeiden tutkimustiedon karttuessa saamme kerättyä enemmän kliinisiä tietoja, joiden perusteella voimme osoittaa ainutlaatuisen laitteistomme hyödyllisyyden lukuisille masennuspotilaille. Käytämme näitä tietoja markkinointimme tukena ja uskomme sen lisäävän NBT®-laitteistojen käyttöönottoa. Tavoitteenamme on myös jatkaa vahvan, johtavien asiantuntijoiden verkostomme sekä potilasrekisterin hoitodatan hyödyntämistä. Helmikuussa 2022 julkaisimme kliinisiä tuloksia ensimmäisistä 311 potilaasta, jotka olivat käyneet läpi NBT-hoidon vakavan masennuksen (MDD) hoitamiseksi yhdysvaltalaisissa klinikoissa. Noin 50 % hoidon läpikäyneistä potilaista saavutti kliinisen remission ja 77 % sai kliinisen vasteen hoidon lopussa. Jatkamme näiden arvokkaiden potilasrekisteritietojen keräämistä vuoden 2022 aikana.

Tulevaisuuden kasvupolkujen rakentaminen

Nostimme vuonna 2020 nopeutetut hoitoprotokollat Nexstimin strategisen kehityksen keskiöön. Olemme nyt erittäin iloisia siitä, että pääsimme ottamaan merkittävän askeleen teknologiayhteistyössämme Magnus Medicalin kanssa. Lisenssisopimus tarjoaa sekä Nexstimin että Magnus Medicalin toimintaan ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Taloudellisen hyödyn lisäksi näemme lisenssisopimuksen huomattavana edistyksenä teknologiamme mahdollisimman laajassa potilaskäytössä sekä mahdollisuutena meille kohdentaa resurssejamme muille liiketoiminnan osa-alueille rojaltikauden aikana. Nexstim jatkaa Yhdysvalloissa tuotteidensa kaupallistamista strategiansa mukaisesti keskittyen erityisesti yhteistyöklinikoiden verkoston laajentamiseen sekä Diagnostiikkaliiketoimintaan. Lisenssisopimus ei vaikuta Yhtiön olemassa oleviin asiakkuuksiin ja odotamme jatkossakin Yhdysvalloista Terapialiiketoiminnan jatkuvaa liikevaihtoa. Yhdysvaltojen ulkopuolella Nexstim keskittyy myös jatkossa Diagnostiikkaliiketoiminnan lisäksi aktiivisesti kasvattamaan Terapialiiketoimintaansa. Yhtiö näkee myös Lisensointiliiketoiminnassa muita tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödyntää kehittämäänsä teknologiaa ja omistamiaan patentteja kaupallisesti.

Olemme vakuuttuneita siitä, että korostamalla edelleen NBT®-laitteiston ainutlaatuisia ominaisuuksia voimme kasvattaa markkinaosuuttamme. Tämä onnistuu selvästi erottautumalla laitteistollamme markkinoilla tällä hetkellä olevista muista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointitoimintoa.

Ymmärtääksemme vielä paremmin Nexstimin NBT®-laitteiston kykyä hoitaa potilaita nopeutetuilla hoitoprotokollilla, käynnistimme Suomessa syksyn 2020 aikana kaksi uutta kliinistä pilottitutkimusta. Julkaisimme maaliskuussa 2021 rohkaisevia alustavia tuloksia Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdyn 10 potilaan vakavan masennuksen hoitoon liittyneestä pilottitutkimuksesta. Tutkimuksessa ei tapahtunut keskeytyksiä, eikä vakavia haittavaikutuksia ilmennyt. Kaikilla kymmenellä potilaalla oireissa havaittiin paranemista lääkärin hoidon lopussa Hamiltonin masennusluokituksen (HAMD-17) tulosasteikolla arvioimana (pisteiden keskimääräinen lasku lähtötasolta 37 %, p < 0,001). Jatkoimme vakavan masennuksen hoidon pilottitutkimusta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toisen vuosipuoliskon 2021 aikana pyrkimyksenä saada jatkettu 20 uuden potilaan pilottitutkimus päätökseen vuoden 2022 puolivälissä. Saimme tämän lisäksi joulukuussa 2021 alustavia tuloksia Helsingin yliopistollisessa sairaalassa hoitoresistentin kroonisen neuropaattisen kivun hoitoon liittyvästä pilottitutkimuksesta. Kenelläkään potilaista ei ilmennyt vakavia haittavaikutuksia tai havaittu kliinisesti merkitsevää kivunlievitystä. Vaikka tällä pienellä hoitoresistenttien potilaiden joukolla ei havaittu perinteisiä rTMS-hoitoja tehokkaampaa kivunlievitystä, olemme iloisia siitä, että Helsingin yliopistollinen sairaalan jo pitkään Nexstim NBT®-laitteistolla antamalla hoidolla noin puolella potilaista on saavutettu kliinisesti merkitsevä kivunlievitys. Jatkamme uusien keinojen kehittämistä, jotta voisimme auttaa tätä potilasryhmää tulevaisuudessa.

Omistaja-arvoa rakentamassa

Haluan kiittää Nexstimin asiakkaita, henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita ja sijoittajia tämän ennätyksellisen vahvan vuoden 2021 mahdollistamisesta. Elämme valitettavasti edelleen pitkittyneessä COVID-19-pandemiassa, mutta suhtaudumme silti tällä hetkellä myönteisesti myös koko vuoteen 2022. Jatkamme Nexstimissä määrätietoisesti työtämme potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan parissa vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Uskomme vahvasti työmme tukevan omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä yhä vahvempien kilpailuetujen, nopean kasvun ja parempien taloudellisten tulosten muodossa. Vaikka olemme jälleen optimistisia tulevaisuuden suhteen, jatkamme tarkkaan COVID-19-pandemian kehityksen seuraamista liiketoiminnassamme.

Nexstimin liiketoiminta-alueet

Diagnostiikkaliiketoiminta (NBS)

 • Nexstimin kehittämä NBS-laitteisto on ainoa CE-merkitty ja Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaisen FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta.
 • NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta. Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen kultaiseen standardiin.
 • NBS-laitteistoja on myyty noin 200 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman.

.

Terapialiiketoiminta (NBT®)

 • Nexstimin NBT®-laitteisto perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti.
 • Nexstim aloitti kehittämänsä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017.
 • Vakavasta masennuksesta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Näistä 20–40 prosentilla ei ole hoitovastetta nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämän vuoksi Nexstim painottaa NBT®-laitteistonsa myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa.
 • NBT®-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa.
 • Suunnitelmissa jatkaa vuoden 2022 aikana lääketieteellisiä pilottikokeita – tutkimusaiheina nopeutetut hoitoprotokollat vaikea-asteiseen masennukseen liittyen.
 • Aktiivinen 51 kaupallinen NBT®-laitteiston asennuskanta kolmella eri mantereella.

Taloudellinen tiedottaminen

Vuosikertomus 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 8.3.2022.

Tulostiedotustilaisuus 28.2.2022

Yhtiö järjestää kaksi webinaaria sijoittajille, analyytikoille ja medialle maanantaina 28. helmikuuta 2022. Toimitusjohtaja Mikko Karvinen sekä talousjohtaja Joonas Juokslahti esittelevät taloudelliset ja toiminnalliset tulokset, jonka jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.

Ensimmäinen webinaari on suomeksi klo 11.00 (EET). Toinen webinaari järjestetään englanniksi klo 15.00 (EET).

Ohjeet webinaariin osallistumiseen:

Pyydämme ilmoittautumaan webinaareihin alla olevien linkkien kautta. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa sähköpostitse.

Webinaari suomeksi 28. helmikuuta 2022 klo 11.00 (EET): Ilmoittaudu tästä >>>
Webinaari englanniksi 28. helmikuuta 2022 klo 15.00 (EET): Ilmoittaudu tästä >>>

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, Toimitusjohtaja
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (hyväksytty neuvonantaja)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

 

Liite