Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Imatra, FINLAND


PÖRSSITIEDOTE 8.3.2022 klo 15.00                             

Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.3.2022 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Koivusalo, Jorma Länsitalo, Mikko Mursula ja Tuomas Virtala. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2021 osinkona 12,00 euroa osakkeelta, yhteensä 60,0 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 24.3.2022 ja täsmäytyspäivä on 21.3.2022.

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 8.3.2022 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi keskuudestaan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Mikko Mursulan, jäseniksi Mikko Koivusalon sekä Tuomas Virtalan ja varajäseneksi Jorma Länsitalon. Palkitsemiskomiteaan hallitus valitsi Mikko Koivusalon, Mikko Mursulan ja Tuomas Virtalan.

  

Lisätiedot:

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 040 869 7613
Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 129 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästäContact Data