Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp: Styrelsens beslut gällande emission av aktier under bolagets villkorade aktieandelsprogram och riktad emission

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 13.4.2022 kl. 18.30 (EEST)

Nexstim Abp: Styrelsens beslut gällande emission av aktier under bolagets villkorade aktieandelsprogram och riktad emission

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att med stöd av det bemyndigande som bolagets bolagsstämma gav i 31 mars, 2022 och det villkorade aktieandelsprogram som godkändes av årsstämman 26 mars 2016 har bolagets styrelse i dag beslutat att emittera sammanlagt 7082 nya vederlagsfria aktier till styrelseledamöter. Leena Niemistö tilldelas 1867 aktier, Martin Forss tilldelas 1718 aktier, Timo Hildén tilldelas 1512 aktier och Tero Weckroth tilldelas 1985 aktier enligt sina respektive bruttoersättningar under intjänandeperioden 2021–2022, i enlighet med årsstämmobeslut av 11 maj 2021.

De nya aktierna registreras sannolikt kring 19 april 2022. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget att vara 6 693 755.

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga