CORRECTIE TITEL: Persbericht: Biocartis rapporteert resultaten 1e kwartaal 2022: Op schema voor behalen vooropgezette jaardoelstellingen, brutomarge op producten van 35%


PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

21 april 2022, 07:00 CEST

Biocartis rapporteert resultaten eerste kwartaal 2022:
Op schema voor het behalen van de vooropgezette jaardoelstellingen,
brutomarge op producten van 35%


Mechelen, België, 21 april 2022 Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), geeft vandaag een update van de activiteiten voor het eerste kwartaal van 2022 en de vooruitzichten voor het volledige jaar 2022.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar op de Q1 Business Update:"Voortbouwend op onze sterke fundamenten hadden we een succesvolle start van 2022. Onze financiële cijfers voor het eerste kwartaal toonden duidelijk aan dat we in staat zijn om op te schalen. Onze commerciële cartridgevolumes bleven wereldwijd toenemen, met bijna 2.000 geïnstalleerde Idylla™ instrumenten, waardoor de productinkomsten stegen tot EUR 10,1 miljoen in Q1 2022. De groei was in het bijzonder sterk in oncologie met 42% hogere cartridgeinkomsten in vergelijking met Q1 2021, terwijl de inkomstenbijdrage voor COVID-19 testing zoals verwacht met de helft verminderde vergeleken met vorig jaar. De brutomarge op de productverkoop steeg tot 34,6%, een stevige stap vooruit ten opzichte van de 16% in 2021. In tegenstelling tot vorig jaar produceren we met een aanzienlijk hogere capaciteit en productiviteit, aangezien we meer en meer gebruik maken van onze volledig geautomatiseerde tweede productielijn ML2. Als gevolg daarvan daalde onze operationele cash burn tot EUR 10,3 miljoen, tegenover EUR 13,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2021. We menen dat we duidelijk op weg zijn om onze doelstellingen voor 2022 te halen en een volgende stap naar winstgevendheid te zetten."

Q1 2022 HOOGTEPUNTEN

 • Productinkomsten van EUR 10,1 miljoen (Q1 2021: EUR 8,6 miljoen), waarvan EUR 8,1 miljoen inkomsten uit 79,8k verkochte cartridges:
  • Aanhoudend sterke groei in oncologie, aangevoerd door de VS, en een totale omzet van EUR 6,7 miljoen in oncologie, 42% hoger dan in Q1 2021
  • Zoals verwacht daalde de bijdrage van de cartridgeinkomsten uit infectieziekten tot 10% van de totale productinkomsten omdat de vraag naar COVID-19 testing blijft afnemen
  • Gemiddelde verkoopprijs (ASP of ‘Average Sales Price’) per commerciële cartridge van EUR 114 in oncologie en EUR 101 in het algemeen
  • 48 netto nieuwe Idylla™ toestellen geplaatst, wat de totale installed base wereldwijd op 1.960 bracht
 • Brutomarge op de verkoop van producten van 35%, in vergelijking met 16% voor het hele jaar 2021.
 • Operationele cash burn1 van EUR -10,3 miljoen en kaspositie van EUR 37,3 miljoen (niet-geauditeerd cijfer) eind Q1 2022. De kaspositie van EUR 53,0 miljoen op 31 december 2021 omvatte EUR 6,0 miljoen opgenomen op beschikbare kredietfaciliteiten die sindsdien zijn terugbetaald. Op 31 maart 2022 waren de beschikbare kredietfaciliteiten van EUR 15,0 miljoen nog volledig ongebruikt.
 • Publicatie van een grote nieuwe studie2 in het Journal of Clinical Pathology waarin het verschil in doorlooptijd werd vergeleken tussen in-house geautomatiseerde snelle PCR3-gebaseerde EGFR-analyse en Next-Generation Sequencing (NGS) door een extern laboratorium, waaruit bleek dat 6% van de patiënten was overleden voordat het NGS-verslag beschikbaar was.
 • Nieuwe partnership overeenkomst met Ophiomics (Portugal), aanvankelijk gericht op de commercialisering van HepatoPredict™, een prognostische genexpressietest om te helpen bepalen welke patiënten baat zouden kunnen hebben bij chirurgie met curatieve bedoelingen, in het bijzonder levertransplantatie.
 • Voortgezette toename van de inzet van de volledig geautomatiseerde ML2-productielijn met de overdracht van de Idylla™ SARS-CoV-2 producten naar deze lijn tijdens het eerste kwartaal van 2022.

VOORUITZICHTEN
Biocartis herbevestigt zijn vooruitzichten voor 2022 om winstgevende groei te stimuleren en verwacht:

 • Een productomzet te realiseren van EUR 50 - 55 miljoen voor het volledige jaar, wat een groei vertegenwoordigt van 24% - 36% ten opzichte van de omzet van EUR 40,5 miljoen voor het volledige jaar 2021
 • De brutomarges op de productverkopen te verhogen tot 25% - 30%
 • De operationele cash burn (EBITDA plus kapitaaluitgaven) te verlagen met EUR 9,5 miljoen - 13,5 miljoen tot EUR 43 tot 47 miljoen voor boekjaar 2022

FINANCIËLE KALENDER 2022

 • 13 mei 2022                 Algemene Aandeelhoudersvergadering Biocartis Group NV
 • 1 september 2022        H1 2022 resultaten
 • 10 november 2022        Q3 2022 Business Update

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail       rdegrave@biocartis.com
tel            +32 15 631 729
gsm         +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product.

Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Impact van de oorlog in Oekraïne
Biocartis heeft geen commerciële sales in Oekraïne. In Rusland werkt Biocartis via een lokale verkoopsdistributeur die de eerste commerciële verkopen realiseerde in H1 2021 na voltooiing van de eerste productregistraties in Rusland in Q1 2021. De impact op de verwachte omzet voor 2022 van de verkoop door de Russische distributeur die werd verwacht voor het begin van de oorlog, is niet materieel. De blootstelling aan leveranciers is beperkt tot 1 indirecte leverancier voor Idylla™ instrument subonderdelen die in Rusland gevestigd is. Op basis van het huidige niveau van de voorraden en de verschillende alternatieve bevoorradingsbronnen die werden geïdentificeerd en momenteel worden geëvalueerd, verwacht Biocartis geen materiële negatieve impact op de verdere levering van instrumenten.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.


1 EBITDA plus kapitaaluitgaven

2 A. Finall et al., J Clin Pathol. 2022 Jan 18;jclinpath-2021-207987. doi: 10.1136/jclinpath-2021-207987. Online gepubliceerd voorafgaand aan print
3 ‘Polymerase Chain Reaction’ of PCR is een snelle en goedkope techniek die wordt gebruikt om kleine DNA-segmenten te amplificeren of te kopiëren en die wordt gebruikt om genetisch materiaal op te sporen zoals biomarkers die kanker aandrijven