PARANDUSTEADE: AS Trigon Property Development aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, ESTONIA


AS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi „Aktsiaselts“) täpsustab 11. mail 2022. a avaldatud börsiteates „AS Trigon Property Development aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade“ punkti 2. (Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 584 878). Parandus on esitatud vahetult alljärgnevas lõigus markeeritult.

Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 584 878 eurot ehk 0,13 eurot aktsia kohta.