Ændringer i KommuneKredits bestyrelse pr. 1. juni 2022

København K, DENMARK


Jf. foreningens vedtægter har der været valg til KommuneKredits bestyrelse for valgperioden 1. juni 2022 til 31. maj 2026.

Valgperioden for KommuneKredits bestyrelse følger valgperioden for kommunalbestyrelser og regionsråd forskudt med 5 måneder. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af kommunerne, 2 af regionerne og 2 uafhængige medlemmer – med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen, revision, økonomi- eller risikostyring – vælges af bestyrelsen.

Følgende udtræder af bestyrelsen pr. 31. maj 2022:
Kaj V. Holm, Uafhængigt medlem
Tidl. Borgmester Lars Krarup, V, Herning Kommune
Regionsrådsmedlem Leila Lindén, A, Region Hovedstaden
Tidl. Borgmester Erik Nielsen, A, Rødovre Kommune
Tidl. Borgmester Hans Toft, C, Gentofte Kommune

Følgende indtræder i bestyrelsen for perioden:
Borgmester Michael Fenger, C, Gentofte Kommune
Borgmester Henrik Hvidesten, V, Ringsted Kommune
Susanne Kure, uafhængigt medlem
Regionsrådsmedlem Tormod Olsen, Ø, Region Hovedstaden
Borgmester Peter Sørensen, A, Horsens Kommune

Bestyrelsen vil herefter bestå af:
Birgit Aagaard-Svendsen, uafhængigt medlem*
Borgmester Michael Fenger, C, Gentofte Kommune
Regionsrådsmedlem Martin Geertsen, V, Region Hovedstaden
Borgmester Henrik Hvidesten, V, Ringsted Kommune
Borgmester Mikael Klitgaard, V, Brønderslev Kommune
Susanne Kure, uafhængigt medlem
Borgmester Erik Lauritzen, A, Sønderborg Kommune
Borgmester Thomas Lykke Pedersen, A, Fredensborg Kommune
Regionsrådsmedlem Tormod Olsen, Ø, Region Hovedstaden
Borgmester Peter Sørensen, A, Horsens Kommune

*Det ene uafhængige medlems valgperiode er forskudt fra resten af bestyrelsen med 2 år.

Den nye bestyrelse har sit konstituerende møde den 2. juni 2022.

Kontakt: Adm. Dir. Jens Lundager, telefon 33 69 76 22

Attachment



Tags

Attachments

Børsmeddelelse vedr. ny bestyrelse pr. 01062022