Admicom Oyj: Admicom ostaa Suomen johtavan rakennusalan aikatauluohjelmistotoimittajan

Jyväskylä, FINLAND


Admicom Oyj: Admicom ostaa Suomen johtavan rakennusalan aikatauluohjelmistotoimittajan

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 24.5.2022 KLO 09:00

Admicom vahvistaa markkinajohtajuutta ja strategista asemaa rakennusalan ohjelmistoratkaisuissa hankkimalla Suomen johtavan rakennusalan aikatauluhallinnan ohjelmistotalon PlanMan Oy:n koko osakekannan.

Vuonna 2008 perustettu PlanMan kehittää erityisesti rakennusalan toimijoille suunnattua aikataulutuksen ja projektinhallinnan ohjelmistoa. PlanMan ja Admicomin tytäryhtiö Tocoman ovat jo yli 10 vuoden ajan tehneet tiivistä yhteistyötä Tocoman Aikataulu -ohjelmiston kehittämisessä.

PlanMan Oy:n liikevaihto vuodelta 2021 oli 0,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,6 miljoonaa euroa, eli noin 75 % liikevaihdosta. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 2021 noin 12 % ja se koostuu valtaosin toistuvista ohjelmistovuokra- ja ylläpitotuotoista.

PlanManin ohjelmisto on aktiivisessa käytössä yli 400 asiakkaalla eri toimialoilla. Asiakkaista suurin osa on rakennusliikkeitä ja muita rakennusalalla toimivia yrityksiä. Lisäksi yhtiöllä on yli 50 asiakasta kuntasektorilla. Jälleenmyyntikanavan kautta yhtiön ohjelmistoa myydään myös Ruotsin markkinoilla.

Järjestelyn rakenne ja kaupan keskeiset ehdot

PlanMan Oy:n koko osakekanta hankitaan Admicom Oyj:n tytäryhtiön Tocoman Oy:n omistukseen. Kauppahinta koostuu 4,5 miljoonan euron osakekannan velattomasta arvosta ja lisäksi myyjille maksetaan noin 2,0 miljoonaa euroa ylimääräisestä likvidistä varallisuudesta. Kauppahinta maksetaan myyjille rahana kolmessa erässä. Ensimmäinen 5,5 miljoonan euron erä maksetaan myyjille 24.5.2022, toinen noin 0,5 miljoonan euron erä 30.6.2022 mennessä, sekä kolmas noin 0,5 miljoonan euron erä 31.5.2025. Kolmas maksuerä on ehdollinen liiketoiminnan jatkuvuuden ja tuotteen kehityksen varmistamiselle. Omistus ja hallinta hankittuihin PlanMan Oy:n osakkeisiin siirtyy ostajalle 24.5.2022. Kauppahinta rahoitetaan Admicom-konsernin kassavaroista.

Yrityskaupan myötä Admicom-konserniin ei siirry henkilöstöä, mutta PlanManin perustajat ovat sitoutuneet Tocomanin kanssa pitkäaikaiseen yhteistyösopimukseen liiketoiminnan jatkokehittämisen sekä tuotteen ylläpidon ja jatkokehityksen varmistamiseksi.

Admicom Oyj:n väliaikainen toimitusjohtaja Petri Aho:

”On ilo julkistaa strategiakautemme neljäs yrityskauppa, joka vahvistaa entisestään Admicomin ydinosaamista ja markkina-asemaa. Aikataulujen hallinnasta on muodostunut kriittinen tuottavuuden osa-alue rakennusalalle. PlanMan-yrityskaupan kautta lisäämme entisestään panostuksia aikataulu- ja projektihallinnan ohjelmisto-osaamisen ja asiakkaidemme tuottavuuden parantamiseen. Admicomin tavoitteena on tarjota rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden toimialoille paras ohjelmistokokonaisuus, jonka yhtenä kulmakivenä on kaikkia arvoketjun osia palveleva aikataulu- ja projektinjohtamisen ratkaisu.”

PlanMan Oy:n Eero Ruokostenpohja:

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pitkään jatkunut yhteistyömme Tocomanin kanssa saa luontevan jatkumon yrityskaupan kautta. PlanManin asiakkaat saavat Admicomin kautta käyttöönsä entistä monipuolisemmat ohjelmistoratkaisut ja palvelukokonaisuuden. Jatkamme kaupan jälkeenkin tiivistä yhteistyötä ohjelmistojen kehittämisessä Tocomanin kanssa.”

Tocoman Oy:n tuotepäällikkö Oskari Väänänen:

”Asiakkaillemme PlanMan-yrityskauppa mahdollistaa entistä paremmat mahdollisuudet Tocomanin ja Admicomin ohjelmistoratkaisujen laajempaan hyödyntämiseen sekä uusien lisäominaisuuksien ja käyttötapojen kehittämiseen. Pääsemme PlanManin pitkälle kehitetyn ohjelmistoratkaisun pohjalta myös kehittämään vahvoista lähtökohdista uuden sukupolven pilvipohjaista aikataulu- ja työnohjausohjelmistoa entistä laajemmalle asiakaskunnalle.”   

Yritysoston taloudelliset ja liiketoiminnalliset vaikutukset

Yritysostolla odotetaan olevan lievä positiivinen vaikutus Admicomin liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2022, mutta se ei vaikuta yhtiön antamaan tulosohjeistukseen. Yhtiö ohjeistaa vuoden 2022 taloudellisen kehityksen vastaavan strategiakauden 2021–2023 taloudellisia tavoitteita, eli liikevaihdon vuosikasvun yltävän yli 20 %:iin sekä kannattavuuden olevan 40–50 % suhteellisella käyttökatteella eli EBITDA %:lla mitattuna.

PlanManin liiketoiminta ja palvelut jatkuvat ennallaan, mutta yhtiön palveluiden markkinointi, myynti ja tukipalvelut tarjotaan jatkossa Tocomanin kautta. Hallinnollisen ja juridisen integraation toteuttamiseksi aloitamme suunnittelun PlanManin sulauttamiseksi osaksi Tocomania vuoden 2022 aikana.


PlanMan Oy:n tuloslaskelman ja taseen keskeiset tunnusluvut vuosilta 2020-2021

1 000 EUROA20212020
Liikevaihto818731
Käyttökate616520
Liiketulos565501
Omavaraisuusaste-%96,096,3
Oma pääoma2 0481 668
Taseen loppusumma2 2591 866


Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antaa:

Petri Aho
Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
petri.aho@admicom.fi
+358 44 724 1767Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy 
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Vuonna 2004 perustettu Admicom on pk-yritysten toiminnanohjauksen edelläkävijä erityisesti talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Admicomin oma pilvipohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi yrityksen rutiineja tehokkaasti työmaalta ja tuotannosta toimistoon, minkä lisäksi Admicom tuottaa asiakkailleen myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Tytäryhtiö Tocoman Oy:n ohjelmistot ovat erityisesti rakennusalan johtavia ohjelmistoratkaisuja. Sen kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Tytäryhtiö Aitio Finland Oy toimittaa asiakkailleen ja Admicomille ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Tytäryhtiö Hillava Oy puolestaan kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen. 

Yhtiöllä on yli 200 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/

   

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet