Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatet av årsstämman

Toronto, Ontario, CANADA


TORONTO, May 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att tillkännage resultaten från årsstämman (”mötet”) som hölls virtuellt idag. Alla resolutioner som presenterades vid mötet godkändes av aktieägarna och röstningen som skedde genom fullmakt motsvarade 67,63 % av de totalt utestående aktierna på avstämningsdagen.

Val av styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter var oförändrat med sju ledamöter och var och en av de sju nominerade som fanns listade i bolagsledningens informationsutskick från den 14 april 2022 återvaldes till bolagsstyrelsen. Abraham Jonker fortsätter som oberoende samordnande ledamot och Bradford Mills fortsätter som ordförande. Resultaten av rösterna genom ombud anges nedan.

ResolutionVotes Cast by Proxy For% ForVotes Cast by Proxy Withheld% Withheld
Bradford A. Mills61,552,12099.95329,1930.047
Abraham Jonker61,551,31399.95130,0000.049
Amy Freedman61,547,53899.94533,7750.055
Dominic Duffy61,552,67899.95428,6350.046
Julie Galloway61,546,23899.94335,0750.057
Robert Doyle61,548,12099.94633,1930.054
Terrell Ackerman61,552,08099.95329,2330.047

Utnämning av revisorer

Ernst & Young LLP utnämndes på nytt till bolagets revisor fram tills att nästa årsstämma avslutas eller tills att deras efterträdare utses på annat sätt och styrelsen fick befogenhet att fastställa revisorernas arvode. Resultaten av rösterna genom ombud anges nedan.

ResolutionVotes Cast by Proxy For% ForVotes Cast by Proxy Withheld% Withheld
Appointment of Auditors62,336,85799.9925,2840.008

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Director, Business Valuations & Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566 ext. 1

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.