Admicom Oyj: Admicom vahvistaa ohjelmistokokonaisuuttaan ostamalla dokumentinhallinnan edelläkävijäyhtiö Kotopron

Jyväskylä, FINLAND


Admicom Oyj: Admicom vahvistaa ohjelmistokokonaisuuttaan ostamalla dokumentinhallinnan edelläkävijäyhtiö Kotopron

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 17.6.2022 KLO 09:00

Admicom ostaa dokumentinhallinnan ohjelmistoratkaisuihin erikoistuneen Kotopro Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Admicomin ohjelmistokokonaisuus, markkinapotentiaali sekä strateginen asema vahvistuvat entisestään, kun yhtiö voi tarjota asiakkailleen markkinoiden johtavien laskentaohjelmistojen, monipuolisimpien projektinhallintatoimintojen, ja tehokkaimpien taloushallintotyökalujen lisäksi nyt myös toimialan edistyksellisimmät dokumenttien hallinnan ohjelmistoratkaisut.

Vuonna 2010 perustettu Kotopro Oy kehittää erityisesti rakennus- ja kiinteistöalalle suunnattua selainpohjaisesti käytettävää dokumentointi- ja tiedonhallintaohjelmaa, joka helpottaa työmaan arkea ja parantaa tiedonkulkua osapuolien välillä. Kotopron ohjelmistolla voi tehdä kattavan dokumentoinnin tai raportit, todistukset ja muut tärkeät havainnot suoraan työmaalta, mikä luo tehokkuutta liiketoimintaan ja mahdollistaa reaaliaikaisen näkyvyyden projekteihin.

Kotopro Oy:n liikevaihto vuodelta 2021 oli noin 1,9 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 0,1 miljoonaa euroa. Yhtiön toistuvien ohjelmistotuottojen liikevaihto muodosti vuonna 2021 noin 96 % liikevaihdosta, kasvaen noin 22 % vertailukaudesta. Kaupan allekirjoitusta edeltävänä päivänä yhtiön toistuvien ohjelmistotuottojen sopimuskanta oli vuositasolle muutettuna (ARR) noin 2,2 miljoonaa euroa.

Kotopron ohjelmistoa käyttää noin 1 000 asiakasta. Kotopron palvelussa on luotu jo yli 2 miljoonaa dokumenttia ja palveluun tallennetaan päivittäin yli 15 000 kuvaa. Yhtiön ohjelmistoa on myös pilotoitu kansainvälisillä markkinoilla.

Järjestelyn rakenne ja kaupan keskeiset ehdot

Järjestelyssä hankitaan Admicom Oyj:n omistukseen Kotopro Oy:n emoyhtiön Kotopro Holding Oy:n koko osakekanta Suomalan perheeltä sekä kaikki Kotopro Oy:n muiden omistajien hallussa olevat osakkeet. Kaupan jälkeen sekä Kotopro Holding Oy että Kotopro Oy ovat kokonaan Admicom Oyj:n omistuksessa. Omistus ja hallinta hankittuihin osakkeisiin siirtyvät ostajalle 17.6.2022.

Järjestelyn kokonaisarvostus on 15,3 miljoonaa euroa ja se maksetaan rahavastikkeella. Kauppahinnasta 80 % eli 12,25 miljoonaa euroa maksetaan myyjille kauppakirjan allekirjoitushetkellä. Loppuosa (”Lisäkauppahinta”) maksetaan myyjille 37 kuukauden kuluttua kaupasta ja se on sidottu Kotopro Oy:n toistuvan sopimuskannan kasvun (MRR) ja kannattavuuden kehitykseen kaupantekohetkeä seuraavalla 36 kuukauden jaksolla. Lisäkauppahinta on 0,0-3,1 miljoonaa euroa.

Kaupan rahoittamiseksi Admicom Oyj on sopinut 13,0 miljoonan euron suuruisesta, vuonna 2025 erääntyvästä lainarahoituksesta Nordea Bank Oyj:n kanssa. Rahoituksen vakuutena ovat Admicom Oyj:n antamat yrityskiinnitykset. Rahoitussopimus sisältää nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavan taloudellisen kovenantin.

Admicomin väliaikainen toimitusjohtaja Petri Aho:

"On ilo julkistaa teille yhtiömme strategiaan ja edelläkävijyyteen erinomaisesti istuva Kotopro-yrityskauppa. Yrityskaupan myötä vahvistamme osaamistamme ja ohjelmistoratkaisujamme dokumentinhallinnan ja tiedonjakamisen alueella, jonka asiakkaamme ovat nostaneet heidän arjessaan yhdeksi tärkeimmistä toiminnallisuuksista ja kehityskohteista. Näemme, että regulaation määrän lisääntyminen, rakentamisen laatuvaatimusten kehittyminen sekä rakennusten elinkaaren aikaisen tiedon dokumentoinnin kasvava tarve tulevat entisestään korostamaan asiakkaidemme tarpeita tällä segmentillä. Kotopron edistykselliset työkalut tuovat meille kokonaisjärjestelmätoimittajana palapeliimme tärkeän palasen, jonka avulla pystymme rakentamaan asiakkaillemme entistä monipuolisemman ja helppokäyttöisemmän ohjelmistoratkaisun. Asiakkaamme pystyvät valitsemaan tarjonnastamme juuri heille soveltuvimmat työkalut tai sitten hyödyntämään ohjelmistojemme välisiä integraatioita, jotka edistävät entisestään korkeaa automaatioastettamme ja tiedonhallintaa. Tervetuloa osaksi Admicommunityä Kotoprolaiset.”

Kotopron toimitusjohtaja Mikko Järvi

“Yrityskaupan myötä saamme aidon mahdollisuuden liiketoimintamme entistä vauhdikkaampaan kasvattamiseen ja leveämmät hartiat edelläkävijätuotteemme jatkokehittämiseen, mitä olemme pienenä ohjelmistotalona kaivanneet. Kotoprolaisille kauppa tarjoaa uusia innostavia näköaloja ja mahdollisuuksia, ja haluan välittää tässä yhteydessä henkilöstöllemme kiitokset upeasta työstä, jotta tähän pisteeseen on päästy. Ohjelmistoamme on jo aiemmin pilotoitu kansainvälisillä markkinoilla ja näen, että yrityskauppa tarjoaa tulevaisuudessa merkittäviä jatkoaskelia myös kansainvälistymisen tiellä.”

Kotopron perustaja Samuli Suomala:

”Olen iloinen, että tämän yrityskaupan myötä kentällä tapahtuva dokumentointi integroituu toiminnanohjaukseen. Tämä palvelee entistä paremmin asiakkaidemme etua. Asiakkaamme tekevät jo nyt tarjoukset, tuntikirjaukset, työn hyväksynnät ja maksuerien kuittaukset mobiilisti kentällä ja nyt tämä tieto saadaan osaksi isompaa kokonaisuutta. Kotopro saa nyt mobiilidokumentoinnin suunnannäyttäjänä resursseja tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen.”

Yritysoston strategiset tavoitteet:

  • Yritysosto vahvistaa laaja-alaisesti Admicomin tuotetarjoomaa sekä kasvattaa teknologista osaamista erityisesti dokumentinhallinnan, tiedonjakamisen ja mobiilikäyttöliittymien osa-alueilla.
  • Järjestely kasvattaa merkittävästi Admicomin asiakaskuntaa ja kohdemarkkinaa, avaten siten uusia mahdollisuuksia orgaaniselle kasvulle, uusille palveluille, myynti- ja jakelukanavien kehittämiseen sekä ekosysteemin laajentamiseen. Alustavan arviomme mukaan Kotopro-järjestely kasvattaa kohdemarkkinamme (TAM) kokoa noin 20-30 miljoonaa euroa.
  • Kotopro lisää Admicomin tuotetarjooman kansainvälistymispotentiaalia.
  • Konsernin strategiakauden ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen tukeminen. Admicomin taloudellisena tavoitteena on vuosien 2021-2023 strategiakaudella keskimäärin yli 20 %:n liikevaihdon kasvu ja 40-50 %:n kannattavuus käyttökatteella mitattuna.

Yritysoston taloudelliset ja liiketoiminnalliset vaikutukset:

Yritysostolla odotetaan olevan selvä positiivinen vaikutus Admicomin liikevaihdon kasvuun ja lievästi positiivinen vaikutus käyttökatteeseen vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla, mutta sillä ei ole vaikutusta yhtiön vuodelle 2022 antamaan tulosohjeistukseen. Yhtiö ohjeistaa vuoden 2022 taloudellisen kehityksen vastaavan strategiakauden 2021–2023 taloudellisia tavoitteita, eli liikevaihdon vuosikasvun yltävän yli 20 %:iin sekä kannattavuuden olevan 40–50 % suhteellisella käyttökatteella eli EBITDA-%:lla mitattuna.

Kotopro Oy:n liiketoiminta ja palvelut jatkuvat kaupan myötä ennallaan, ja näemme yhtiön ratkaisulla erinomaiset kasvumahdollisuudet lähivuosille. Aloitamme kaupan jälkeen tiiviin yhteistyön Kotopron ja Admicom-konsernin yhtiöiden välillä, minkä tavoitteena on vahvistaa laaja-alaisesti tuoteportfoliomme arvonluontipotentiaalia sekä hyödyntää täysimääräisesti kaupan luomat ristiinmyyntimahdollisuudet. Hallinnollisen ja juridisen rakenteen virtaviivaistamiseksi aloitamme kaupan jälkeen suunnittelun Kotopro Holding Oy:n sulauttamiseksi osaksi Admicom Oyj:tä vuoden 2022 aikana.


Kotopro Oy:n ja Kotopro Holding Oy:n tuloslaskelman ja taseen keskeiset tunnusluvut vuosilta 2020-2021


Kotopro Oy

1 000 EUROA20212020
Liikevaihto1 8711 755
Käyttökate91248
Liiketulos22195
Omavaraisuusaste-%43,050,4
Oma pääoma256265
Taseen loppusumma715604


Kotopro Holding Oy

1 000 EUROA20212020
Liikevaihto85109
Liiketulos-6722
Omavaraisuusaste-%74,687,5
Oma pääoma150252
Taseen loppusumma201288


Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antaa:

Petri Aho
Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
petri.aho@admicom.fi
+358 44 724 1767


Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy 
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Vuonna 2004 perustettu Admicom on pk-yritysten toiminnanohjauksen edelläkävijä erityisesti talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Admicomin oma pilvipohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi yrityksen rutiineja tehokkaasti työmaalta ja tuotannosta toimistoon, minkä lisäksi Admicom tuottaa asiakkailleen myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Tytäryhtiö Tocoman Oy:n ohjelmistot ovat erityisesti rakennusalan johtavia ohjelmistoratkaisuja. Sen kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Tytäryhtiö Aitio Finland Oy toimittaa asiakkailleen ja Admicomille ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Tytäryhtiö Hillava Oy puolestaan kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen. 

Yhtiöllä on yli 200 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/

JAKELU


Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet