Ydelsesrækker pr 01. juli 2022 (CK91 og CK94)

København K, DENMARK


KommuneKredit offentliggør hermed oplysninger om ydelsesrækker (CK91 og CK94) i obligationer udstedt af KommuneKredit. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.

KommuneKredit, har på nuværende tidspunkt alene data til CK91, hvorfor CK94 ikke er vedhæftet.

For yderligere informationer om dataformat og –indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.
                                                     
Med venlig hilsen
KommuneKredit

Vedhæftet filAttachments

CK91-Ydlrk-04072022_1