Corbion stelt voor Olivier Rigaud te herbenoemen als CEO


De Raad van Commissarissen van Corbion maakt bekend Olivier Rigaud voor te dragen voor herbenoeming als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur voor een tweede termijn.

Olivier Rigaud werd aangesteld in 2019 en zijn huidige termijn loopt van augustus 2019 tot mei 2023.

Mathieu Vrijsen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, gaf de volgende toelichting: “Als Raad van Commissarissen verheugt het ons zeer dat de heer Rigaud bereid is zijn overeenkomst van opdracht met Corbion te verlengen met een tweede termijn van vier jaar (mei 2023 - mei 2027). Sinds 2019 is de heer Rigaud van grote waarde geweest voor de verdere ontwikkeling van Corbion tot een toonaangevende innovatieve onderneming op het gebied van duurzame oplossingen. Hij heeft onze groeistrategie Advance 2025 ontworpen en met succes uitgevoerd, en versterkt ingezet op ons doel Preserve What Matters. Met zijn herbenoeming zijn wij verzekerd van bestuurlijke continuïteit met het oog op de verdere uitvoering van onze strategie Advance 2025 en de realisatie van onze strategische investeringsprogramma’s, om additionele waardecreatie te realiseren voor onze aandeelhouders en andere stakeholders.”

Het voorstel tot herbenoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die op 17 mei 2023 wordt gehouden. Nadere informatie en de agenda van de AVA worden in april 2023 gepubliceerd.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Contactgegevens

Analisten en beleggers:
Jeroen van Harten, Director Investor Relations
+31 (0)20 590 6293, +31 (0)6 21 577 086

Pers:
Sanne Verhoeven, Director Corporate Communications
+31 (0)20 590 6325, +31 (0)6 27 095 585

Achtergrondinformatie

Corbion is de wereldwijde marktleider op het gebied van melkzuur en melkzuurderivaten en een vooraanstaand leverancier van emulgatoren, functionele enzymenmixen, mineralen, vitamines en uit algen gewonnen ingrediënten. Dankzij onze unieke expertise op het gebied van fermentatie en andere processen kunnen wij duurzame oplossingen bieden voor voedselconservering en het behoud van de voedselproductie, de gezondheid en onze planeet. Al meer dan honderd jaar committeren wij ons compromisloos aan veiligheid, kwaliteit, innovatie en performance. Gebruikmakend van onze diepgaande kennis van toepassingen en producten werken we nauw samen met klanten om ervoor te zorgen dat onze geavanceerde technologieën doen wat onze klanten ervan verwachten. Onze oplossingen voegen onderscheidende functionaliteiten toe aan producten in markten zoals voeding, huishoudelijke producten, persoonlijke verzorging, diervoeding, geneesmiddelen, medische implantaten en bioplastics. In 2021 behaalde Corbion een jaaromzet van € 1.070,8 miljoen met een personeelsbestand van 2.717 FTE’s. Corbion is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Voor meer informatie: www.corbion.com

BijlageAttachments

20220713 Announcement Rigaud NL _Final