EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.07.2022

Tallinn, ESTONIA


EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli 31.07.2022 seisuga 20,0053 eurot, suurenedes juulis 0,7%. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.07.2022 seisuga 21,29 eurot. EPRA NAV suurenes juulis 0,8% võrra. 

Juulis teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1 122 tuhat eurot, mis on 7 tuhat eurot rohkem kui kuu varem. Suurenemine tuli seoses Evolution büroohoone vakantsete pindade väljaüürimisest. 

2022. aasta seitsme kuu jooksul on fond teeninud kokku 7 735 tuhat eurot üüritulu (16% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil) ning 6 799 tuhat eurot EBITDA-d  (samuti 16% rohkem kui eelmisel aastal), s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta 7 kuu jooksul, suurenes sellel aastal võrreldes eelmise aastaga 9% võrra. 

Fondi selle aasta 7 kuu EPRA kasum aktsia kohta on 11,10 eurot (6,1% rohkem kui eelmisel aastal). Fondi kulud moodustavad üüritulust 13,01% (eelmisel aastal: 13,03%) 

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.07.2022 seisuga 101,478 miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot). 

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee

ManusAttachments

EREF_III_reports_monthly_07_2022