LHV Groupi tulemused juulis 2022

Tallinn, ESTONIA


AS LHV Group teenis käesoleva aasta juulis konsolideeritult 5,3 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis juulis 6,6 miljonit eurot puhaskasumit, sellest 0,7 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahalduse puhaskasumiks kujunes 0,3 miljonit eurot. AS-i LHV Kindlustus puhaskahjum oli juulis 38 000 eurot ning LHV UK Limitedi puhaskahjum ulatus juulis 0,9 miljoni euroni.

Juulikuu finantstulemusi mõjutasid hea kasv panga intressituludes, kuid ka laenuportfelli hea kvaliteet, mistõttu on allahindlused plaanitust väiksemad püsinud.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell suurenes juulis 40 miljoni euro võrra: ettevõtete laenumahud suurenesid 15 miljoni euro võrra ja jaelaenude maht 25 miljoni euro võrra. Konsolideeritud hoiused vähenesid 54 miljoni euro võrra, seejuures vähenes maksevahendajate hoiuste maht 109 miljoni euro võrra, kuna tavaklientide hoiused kasvasid kuuga 55 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas kuuga 45 miljoni euro võrra. Juulis töödeldi 2 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

Pangaklientide arv suurenes juulis 3800 võrra, samas jäi klientide aktiivsus suve keskpaigale omaselt tagasihoidlikuks. Panga intressitulu on heal tasemel ja teenustasutulud on paranemas. Puhaskasumi osas on panga tulemused finantsplaanile lähenemas. Juulis kuulutas rahvusvaheline ajakiri Euromoney LHV Panga taaskord Eesti parimaks pangaks.

Varahalduse jaoks oli juuli positiivne. Kõikide suuremate pensionifondide jaoks oli tegemist positiivse kuuga: pensionifondide M, L ja XL tootluseks kujunes vastavalt 1,1%, 2,2% ja 3,1%. II pensionisambast väljumiseks tehtud avalduste arv jäi viimasel hooajal varasemast madalamaks, lahkuvaid kliente oli vähem, kui lisandus uusi kliente. Kuigi tulud vastasid juulis plaanile, jääb varahaldus siiski finantsplaanist kasumi osas maha.

LHV Kindlustuse ärimahtude kasv jätkub ning ettevõte näitas juulis väga häid müügitulemusi. Sõlmiti 12,4 tuhat kindlustuslepingut mahuga 1,8 miljonit eurot. Preemiate osas edestatakse finantsplaani ning rahulolu kahjukäsitluse kvaliteediga on jätkuvalt kõrgel tasemel. Ettevõtte efektiivsus on paranemas. Samas on endiselt tavapärasest kõrgem reisitõrke kahjude arv.

Kokkuvõtvalt grupi puhaskasumi mahajäämus finantsplaanist eelmise kuuga võrreldes vähenes ja oli juuli lõpus 3,2 miljoni eurot. Plaan püsib. Juuli alguses viidi edukalt lõpule LHV Groupi aktsiate jagunemise protsess, mille eesmärk oli parandada investorite jaoks ligipääsu aktsiale ja aktsia likviidsust. LHV aktsionäride arv on ületanud 28 000 piiri.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 820 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuli seisuga 354 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 132 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 149 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

ManusAttachments

LHV Group 2022-07-ET