Resultaten Corbion eerste halfjaar 2022


Corbion boekte in het eerste halfjaar van 2022 een netto-omzet van € 687,4 miljoen. De autonome groei van de netto-omzet was 23,4% in het eerste halfjaar. De aangepaste EBITDA nam in de eerste helft van 2022 toe met 16,6% tot89,9 miljoen.

Olivier Rigaud, CEO, gaf de volgende toelichting: “Het vervult ons met trots dat wij in een periode van ongekende kosteninflatie en knelpunten in de toeleveringsketen een sterke omzetgroei en EBITDA groei hebben gerealiseerd. Gezien het feit dat wij momenteel prioriteit geven aan prijsverhogingen en mixverbeteringen, vinden wij het bemoedigend om te zien dat dit niet heeft geleid tot een negatieve impact op de volumes. Dit onderstreept de kracht van onze gedifferentieerde portfolio. Het verheugt me ook te kunnen meedelen dat onze AlgaPrime DHA business winstgevend is sinds juni. Vooruitblikkend liggen we op koers voor een substantiële verbetering van de aangepaste EBITDA van de onderneming (in absolute termen) vergeleken met het voorgaande jaar, mede doordat we met verdere prijsaanpassingen inspelen op de inflatoire omgeving en verder werken aan verbetering van de operationele efficiency. Gezien onze groeivooruitzichten blijven we investeren in onze productiecapaciteit. Onze belangrijkste investeringsinitiatieven vorderen goed en volgens plan. Wij houden er alle vertrouwen in dat wij onze doelen van Advance 2025 zullen halen.

Wij lopen duidelijk voor op het gestelde doel voor de vermindering van broeikasgasemissies. Aangezien we ons CO2-reductiedoel voor 2025 al hebben gehaald, hebben we ons commitment verhoogd door nieuwe doelen in te dienen bij het Science Based Targets-initiatief, in lijn met het meest ambitieuze doel van het Parijse klimaatakkoord.”

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste halfjaar 2022*

  • De netto-omzet kwam uit op in totaal € 687,4 miljoen (H1 2021: € 515,6 miljoen)
  • De autonome groei van de netto-omzet was 23,4%; de netto-omzet van de kernactiviteiten groeide autonoom met 23,0%
  • De aangepaste EBITDA was € 89,9 miljoen (H1 2021: € 77,1 miljoen; autonome groei: -0,4%)
  • De aangepaste EBITDA-marge was 13,1% (H1 2021: 15,0%)
  • Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 59,1 miljoen (H1 2021: 70,3 miljoen)
  • De vrije kasstroom was € -68,6 miljoen (H1 2021: € -13,6 miljoen)
  • Covenant net debt / covenant EBITDA per einde eerste halfjaar was 3,3x (ultimo 2021: 2,6x)

miljoenH1 2022H1 2021Totale groeiAutonome groei
Netto-omzet687,4515,633,3%23,4%
Aangepaste EBITDA89,977,116,6%-0,4%
Aangepaste EBITDA-marge13,1%15,0%  
Bedrijfsresultaat59,170,3-15,9%-32,3%
ROCE10,9%13,0%  

BijlageAttachments

20220810 Corbion 2Q22 NL