Parandusteate täpsustus: Enefit Greeni tootmisandmed - juuli 2022

Tallinn, ESTONIA


Täna välja saadetud eestikeelse börsiteate parandusteate tabelis ,,Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh“ oli Leedu ja Läti elektrienergia toodangu info jäänud siiski muutmata. 

Tabelis oli kirjas:

  Juuli 2022 Juuli 2021Muutus,%
Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh   
Leedu
4,14,04%
Läti
26,817,058%

Tabelis oleks pidanud kirjas olema (muudetud info rõhutatud): 

  Juuli 2022 Juuli 2021Muutus,%
Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh   
Leedu
26,817,058%
Läti4,14,04%

Palume veelkord vabandust eksituse pärast.

Järgneb parandatud teade:

Enefit Greeni tootmisandmed – juuli 2022

Enefit Green tootis juulis 2022 68,7 GWh elektrienergiat ehk 18% võrra rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutas enim 20% võrra kõrgem tuuleenergia ja 16% võrra kõrgem päikeseenergia toodang. Kuu keskmine mõõdetud tuulekiirus oli Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt 5,3 m/s ja 5,8 m/s (juulis 2021 olid mõõdetud keskmised tuulekiirused vastavalt 5,4 m/s ja 4,8 m/s).

Soojusenergia toodang kasvas juulis 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 7,0% võrra 26,1 GWh-ni.

Pelletitoodang suurenes juulis 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 6% võrra 14,5 tuhande tonnini.

  Juuli 2022 Juuli 2021Muutus,%
Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh   
Eesti35,134,81%
Leedu26,817,058%
Läti4,14,04%
Poola2,62,7-3%
Kokku68,758,418%
    
Elektrienergia toodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul55,246,220%
Koostootmine9,28,57%
Päike4,33,716%
Muud0,10,13%
Kokku68,758,418%
    
Soojusenergia, GWh26,124,57,0%
    
Pelletid, tuh t14,513,66%

Lisainfo:
Kadri Korsten
Taastuvenergia kommunikatsioonijuht
kadri.korsten@energia.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.