EfTEN United Property Fundi 40 000 osaku avaliku pakkumise tühistamine ja pakkumise lõplikud tulemused

Tallinn, ESTONIA


10.08.2022 otsustas EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund fondivalitseja tühistada 40 000 osaku pakkumise septembri, oktoobri, novembri ja detsembri vaheperioodidel.

Fondivalitseja EfTEN Capital AS teatas 09.05.2022 börsile lepingulise fondi EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) osakute avalikust pakkumisest, mille kohaselt plaaniti viie vaheperioodi jooksul (2022.a mais, septembris, oktoobris, novembris ja detsembris) pakkuda kokku 500 000 EfTEN United Property Fund osakut ning  kaasata investeerimistegevuse finantseerimiseks vahendeid mahus 5,3 miljonit eurot. Seejuures oli esimesel vaheperioodil (09.05.2022 - 20.05.2022) pakutavate osakute maht kuni 460 000 osakut ning ülemärkimise korral oli fondivalitsejal õigus pakutavate osakute mahtu suurendada kuni 300 000 võrra.

Esimesel vaheperioodil märgiti pakutavaid osakuid üle 2,65 kordselt ja fondivalitseja kasutas pakkumise suurendamise õigust 200 000 täiendava osaku võrra. Seega emiteeriti esimesel vaheperioodil kokku 660 000 pakutavat osakut ning kokku kaasati vahendeid mahus 7 miljonit eurot.

Käesolevaks ajaks on mais kaasatud vahendid suures osas investeerimata ning fondi investeerimata vahendite maht ületab 1/3 fondi omakapitalist.

„Intresside tõus ja majanduskeskkonna halvenemine pole Baltikumi ärikinnisvara turule veel märgatavat mõju avaldanud. Kinnisvara müüjad soovivad endiselt teha tehinguid aasta algusega võrreldavatel hinnatasemetel. Seetõttu on tõenäoline, et fondi vabade vahendite hulk jääb suhteliselt suureks ka lähikuudel ning fondi ja investorite huvides ei ole kaasata järgnevatel vaheperioodidel täiendavalt vahendeid,“ kommenteeris EfTEN Capital AS jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.

Eeltoodut arvestades on 09.05.2022 avaldatud osakute avaliku pakkumise käigus emiteeritud lõplik uute osakute arv 660 000 osakut, mis koos varasemalt emiteeritud 1 823 860 osakuga, (so kokku 2 483 860 osakut) on noteeritud Nasdaq Tallinn väärtpaberituru Balti Fondiosakute nimekirjas alates 31. maist 2022. a.

2023. aasta alguses plaanib ETEN Capital AS avaldada Baltikumi kinnisvaraturu ettevaate ning sellest lähtuvalt otsustada täiendava kapitali kaasamise valitsetavatesse fondidesse.


Kristjan Tamla
Jaeärisuuna juht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee