Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2022. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

Tallinn, ESTONIA


TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2022. aasta teine kvartal jätkus samal Balti riikide kinnisvara kõrge nõudluse trendil, mida nägime ka esimeses kvartalis, seda eriti Eestis ja Leedus.

Meie käimasolevad arendused on suures osas müüdud, kuid lähtudes potentsiaalsete ostjate jätkuvast huvist uute projektide vastu ning konkurentide tegevusest, võime öelda, et tehingute arv ning hinnad ei ole üleüldise geopoliitilise olukorra poolt liigselt mõjutatud.

Sellegipoolest on turuanalüütikud võtnud tänu Euroopas toimuvale inflatsioonile ning sellega kaasnevale intressimäärade tõusule konservatiivsema lähenemise.

Kohalik kinnisvarasektor on olnud kaks aastat kiire hinatõusu tingimustes ning oleme teadlikud turu tsüklilisusest, kuid sellest hoolimata näitavad meie olulisimad indikaatorid (huvi uute arenduste vastu ning meie varasemate arenduste objektide järelturu tehingute hinnad) siiski stabiilset turgu.

Ehitusturg maadleb veel väljakutsetega, mis on tingitud materjalide hinnatõusust tänu Covid-19 pandeemiast tulenenud raskustele ning tarneahelate probleemidele sõjast haarantud piirkondades. Osaliselt on turg leidnud uue tasakaalu ning oleme lootusrikkad, et aja jooksul leiab ka ehitusturg uue stabiilsuse.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali ehitusega.

2022. aasta teises kvartalis oleme jätkanud korterite üle andmisega Kalaranna Kvartali arenduses, kus on valmimas kaheksa maja kokku 240 korteriga. Kõik äripinnad ja 99% korteritest on selles ehitusjärgus leidnud ostja ja tänasel päeval on kõik selle etapi pinnad peale viimase nelja, üle antud.

Omavalitsus on väljastanud promenaadi kasutusloa ning vastavalt sõlmitud lepingule üle võtnud promenaadi ala hoolduse https://www.err.ee/1608664381/kalaranna-promenaad-tehti-lopuks-lahti ning meil on hea meel näha, et sellel on kogukonnale ergastav mõju. Avatud promenaadi hindavad ka kõik linnaelanikud, kes armastavad mere ääres jalutada ning nautida avanevaid vaateid ja arhitektuuri.

Kindrali Majade arenduses oleme alustanud korterite üleandmist esimeses kahes majas (must ja valge maja), mis jätkub 2022. aasta sügiseni. Kolmas maja (punane maja) peaks valmima 2022. aasta lõpuks. Kõigis kolmes majas kokku on 195 korterit ning 1 äripind, mis kõik on müüdud.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis ning oleme algatanud ehitushanke Kliversala kvartali järgmise etapi – Blue Marine ehitamiseks. Oleme saanud ehitusettevõtetelt mitmeid pakkumisi ning oleme parima pakkumise välja selgitamise protsessis.

Vilniuses on meil müümata ainult neli korterit Šaltiniu Namai Attico arenduses (nende hulgas üks näidiskorter). Kinnisvaraturg oli 2021. aastal väga aktiivne ning oli näha suurt huvi luksuslike korterite vastu ning meie korterite ruutmeetri hind oli sealsel turul üks kõrgemaid. Oleme saanud ehitusettevõtetelt pakkumisi uue etapi linnavillade ning äripindade ehitamiseks ning planeerime sellel sügisel ehitust alustada.

Hotellindus

Oleme renoveerimas teist poolt hotellitubadest (esimene pool tubadest renoveeriti viis aastat tagasi), mis lõpetatakse oktoobrikuus. Renoveerimistööde tulemusena muudetakse ka seni kasutamata ala 7 standardtoaks ning luuakse luksuslik sviit privaatse sauna ning terrassiga, mis parandab oluliselt hotelli mainet.

Mais ühines meiega uus hotelli tegevjuht, Hr. Klaus Brandstetter, kellel on enam kui kakskümmend aastat töökogemust Starwood Hotellides. Soovime talle edu ja usume, et oleme leidnud õige inimese sellele ametikohale.

Käimas oleva ehitustegevuse tõttu töötab hotell ainult poole mahuga. Sellest hoolimata on esimesed kuus kuud jõudnud tasuvuspunktini a) tänu äriturismi taastumisele peale pandeemiast tulenenud pikemat pausi ning b) kõrgemale keskmisele toa hinnale, mis on praegu 99,83 eurot (juuni andmetel), olles märkimisväärselt kõrgem kui 2021. aasta juunis (81,68 eurot) .

Kokkuvõttes oleme kindlad, et tänu oma kogemusele ning Baltikumi turgude stabiilsusele tuleme toime ka muutlikel aegadel. Meie eesmärgiks on laiendada oma praegust portfelli, tehes arukaid otsuseid vastavalt meie nägemusele turu kujunemisest ning jätkame oma strateegia elluviimist aktsionäridele pikaajalise väärtuse loomisel ning kogukondadele jätkusuutlike, mugavate ning esteetiliselt kaunite piirkondade arendamisel.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2022. aasta esimesel poolaastal oli 31,2 miljonit eurot, mis on üle nelja korra rohkem kui võrdlusperioodil (2021: 7,3 miljonit eurot). 2022. aasta teise kvartali kogukäive oli 23,3 miljonit eurot (2021: 1.7 miljonit eurot).

Esimese poolaasta brutokasum suurenes üle viie korra ja moodustas 9,3 miljonit eurot võrrelduna 1,8 miljoni euroga 2021. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 6,8 miljonit eurot võrrelduna 222 tuhande euroga võrldusperioodil.

2022. aasta esimese kuue kuu ärikasum moodustas 6,4 miljonit eurot võrrelduna 28,3 miljoni euro ärikasumiga esimesel poolaastal 2021. Teise kvartali ärikasumi moodustas 5,4 miljont eurot võrreldes 26,5 miljoni euroga võrdlusperioodil. 2021. aasta ärikasumit mõjutas ühekordne kinnisvara investeeringu müük ja sellest saadud tulu ning tütarettevõtte AS Tallinna Moekombinaat kajastamise lõpetamine seoses tütarettevõtte üle kontrolli kaotamisega 2. juunil 2021.

2022. aasta esimese kuue kuu puhaskasum oli 4,1 miljonit eurot võrrelduna 25,5 miljoni euroga (jätkuvatest tegevusvaldkondadest) võrdlusperioodil. Teise kvartali kasumi moodustas 4,3 miljonit eurot võrreldes 25,1 miljoni euroga 2021. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid esimesel poolaastal 11,2 miljonit eurot võrreldes negatiivse 3,38 miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal. Teises kvartalis olid rahavood positiivsed summas 14,4 miljonit eurot ning 2021. aasta teises kvartalis vastavalt 5,2 miljonit eurot negatiivsed.

Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2022 seisuga 0,83 eurot võrreldes 0,61 euroga 30. juunil 2021.

Peamised tulemusnäitajad

 2022
6 kuud
2021
6 kuud
2022
II kvartal
2021
II kvartal
2021
12 kuud
Käive (tuhat eurot)31 1947 30723 278 

1 727
43 095
Brutokasum (tuhat eurot)9 3621 8136 80422210 576
Brutokasum, %30%25%30%25%25%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot)6 41328 3185 42426 53239 820
Ärikasum / -kahjum, %21%388%23%1 536%92%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot)4 10621 3424 34623 45429 757
Puhaskasum / -kahjum, %13%292%19%1 452%69%
      
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot)0,070,380,080,440,52


 30.06.202230.06.202131.12.2021
Varad kokku (tuhat eurot)116 701125 105116 026
Kohustused kokku (tuhat eurot) 69 75290 67773 183
Omakapital kokku (tuhat eurot)46 94934 42842 843
Võla / omakapitali suhe *1,492,631,71
    
Varade tootlus, % **2,8%12,8%23,7%
Omakapitali tootlus, % ***14,5%41,1%113,5%
Aktsia puhasväärtus, eurot ****0,830,610,76

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes30.06.202230.06.202131.12.2021
VARAD   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid15 20813 8429 626
Lühiajalised nõuded1 099967802
Varud49 62167 96757 533
Käibevara kokku65 92882 77667 961
Põhivara   
Pikaajalised nõuded1 5192321
Materiaalne põhivara7 4916 6486 754
Kasutusõigusega vara198266202
Kinnisvarainvesteeringud41 21435 03840 734
Immateriaalne põhivara351354354
Põhivara kokku50 77342 32948 065
VARAD KOKKU116 701125 105116 026
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
Lühiajalised võlakohustused10 5961 2623 955
Ostjate ettemaksed11 33013 07012 419
Lühiajalised võlad tarnijatele7 9244 8827 297
Maksukohustused1101111 143
Lühiajalised eraldised585475713
Lühiajalised kohustused kokku30 54519 80025 527
Pikaajalised kohustused   
Pikaajalised võlakohustused38 02867 08546 455
Muud pikaajalised kohustused92 57720
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 1361 1331 133
Pikaajalised eraldised348248
Pikaajalised kohustused kokku39 20770 87747 656
KOHUSTUSED KOKKU69 75290 67773 183
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital   
Aktsiakapital nimiväärtuses11 33811 33811 338
Ülekurss5 6615 6611 748
Kohustuslik reservkapital1 1341 1340
Ümberhindluse reserv2 9842 9842 984
Eelmiste perioodide jaotamata kasum21 726-8 0310
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum4 10621 34226 773
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku46 94934 42842 843
OMAKAPITAL KOKKU46 94934 42842 843
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU116 701125 105116 026

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes2022
6 kuud
2021
6 kuud
2022
II kvartal
2021
II kvartal
2021
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD     
Äritulud     
Müügitulu31 1947 30723 2781 72743 095
Müüdud toodete ja teenuste kulu-21 832-5 494-16 474-1 505-32 519
Brutokasum9 3621 8136 80422210 576
      
Turustuskulud-237-239-123-114-502
Üldhalduskulud-2 658-2 463-1 209-1 471-5 592
Muud äritulud829 255827 92335 616
Muud ärikulud-62-48-56-28-278
Ärikasum6 41328 3185 42426 53239 820
      
Finantstulud23016
Finantskulud-2 304-2 835-1 078-1 442-5 964
Kasum enne tulumaksu4 11125 4864 34625 09233 862
Tulumaks-5-2911-1210
Jätkuvate tegevuste puhaskasum4 10625 4574 35725 08033 872
      
Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest0-4 1150-1 626-4 115
Perioodi puhaskasum/ - kahjum4 10621 3424 35723 45429 757
      
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa4 10621 3424 35723 45429 757
      
Aruandeperioodi koondkahjum kokku4 10621 3424 35723 45429 757
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:     
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa4 10621 3424 35723 45429 757
      
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro)0,070,450,080,440,60
Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro)0,070,380,080,410,52

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Eve Kallast
Grupi pearaamatupidaja
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee

ManusAttachments

PKG_Q2_2022_EST_final