Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup Haga hf. á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun og lok endurkaupaáætlunar


Í 35. viku 2022 keyptu Hagar hf. 786.397 eigin hluti fyrir kr. 54.224.996 eins og hér segir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr.)Eigin hlutir eftir viðskipti
29.8.202209:55         375.000                   69,00            25.875.000                                  6.550.000   
30.8.202214:57         375.000                   69,00            25.875.000                                  6.925.000   
31.8.202210:04           36.397                   68,00              2.474.996                                  6.961.397   
  786.397         54.224.996    6.961.397


Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd þann 5. júlí 2022, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 4. júlí 2022.

Endurkaupaáætluninni er nú lokið en Hagar hafa keypt samtals 6.961.397 hluti í félaginu sem samsvarar 6,15% af þeim eigin hlutum sem að hámarki var heimilt að kaupa samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 499.999.996 sem samsvarar 100,0% af þeirri fjárhæð sem að hámarki mátti kaupa fyrir. Hagar eiga nú samtals 0,61% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.132.676.082.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni mátti heildarkaupverð ekki nema hærri fjárhæð en 500 milljónum króna, með þeim fyrirvara að ekki yrðu keypti fleiri en 113.267.608 hlutir. Áætlunin var í gildi til 1. júní 2023, eða fram að aðalfundi félagsins 2023, nema ef skilyrði um hámarkskaup yrði uppfyllt fyrir þann tíma. Gildistími áætlunarinnar er því liðinn. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf voru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995,  5. gr. MAR (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sem hefur lagagildi hér á landi, sbr. lög nr. 60/2021, um aðgerðir gegn markaðssvikum), sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir, og eftir atvikum II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005, um innherjaupplýsingar og markaðssvik.