Debitormassens sammensætning (CK92)


KommuneKredit offentliggør hermed oplysninger om debitormassens sammensætning pr. 16. september 2022 i obligationer udstedt af KommuneKredit. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.


For yderligere informationer om dataformat og –indhold henvises til NASDAQ OMX’s hjemmeside.

                                                     

Med venlig hilsen

KommuneKredit

Vedhæftet filAttachments

Debmass-16092022