Moody's sänker Aktias kreditbetyg och höjer utsikterna till stabila

Helsinki, FINLAND


Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
27.9.2022 kl. 17.30

Moody's sänker Aktias kreditbetyg och höjer utsikterna till stabila

Den 26 september 2022 sänkte kreditvärderingsinstitutet Moody's Investors Service kreditbetyget för Aktia Bank Abp:s långfristiga depositioner och prioriterade lån utan säkerhet från nivån A1 till A2 och höjde utsikterna från negativa till stabila. Dessutom sänkte Moody's Baseline Credit Assessment (BCA) från nivån a3 till baa1. Alla kortfristiga kreditbetyg och uppskattningar fastställdes till nivån P-1.

Enligt Moody's pressmeddelande beror de sänkta kreditbetygen på en långvarigare minskning av det egna kapitalet, främst till följd av den ökade utlåningen, det höga utdelningsförhållandet och den goodwill som uppstod i samband med förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet under andra kvartalet 2021.

Moody's meddelande kan läsas på adressen aktia.com: Investerarrelationer > Skuldinvesterare > Kreditbetyg.

Aktia Bank Abp

Mer information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236
Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, tfn 010 247 7211

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 30.6.2022 uppgick till 13,9 miljarder euro och balansomslutningen till 11,9 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com