EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.08.2022

Tallinn, ESTONIA


EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli augusti lõpus 10,89 eurot, kasvades kuuga 0,4% Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi tootlus olnud 9,8%. Seejuures on investeeritud kapitali tootlus olnud 11,6%. Fondi omakapitalist on hetkel kolmandik investeerimata.

Augustis esitas EfTEN Capital Finantsinspektisoonile fondi tingimuste muutmise taotluse. Selle kinnitamisel tekib olulisema muudatusena võimalus algatada fondi osakute tagasiostuprogramm kui fondivalitseja hinnangul kaupleb fondi osaku turuhind selgelt allpool fondi reaalse vara väärtust.

Septembris toimusid olulised arengud seoses fondi arendusinvesteeringuga Uus-Järveküla elurajoonis. Rae vald väljastas loa arenduse esimese etapi teede ja trasside ehituseks. Lisaks tuli arenduses müüki 10 uut ridamaja boksi. Seni müügis olnud 52st boksist on 50 klientide poolt broneeritud.

Septembris suurendas fond 370 tuhande euro võrra investeeringuid usaldusfondis EfTEN Residential Fund, mis läheb Kaunase üürimajade arenduse lõpetuseks ning üürimajade arenduse jätkamiseks Vilniuses.

Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/Kristjan Tamla
Jaeärisuuna juht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee