Riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu optsiooni

Tallinn, ESTONIA


Vastavalt Eesti Vabariigi ja ASi Tallinna Sadam tütarettevõtete TS Laevad OÜ ning OÜ TS Shipping vahel sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil (11.12.2014 nr 14-009) teavitas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et Eesti Vabariik kui veo tellija ei soovi kasutada lepingu punktis 29 märgitud reisiparvlaevade väljaostu optsiooni. Lepingu järgi oli riigil õigus TS Laevad OÜ omanduses olevad üks kuni neli lepingu tarbeks ehitatud reisiparvlaeva lepinguperioodi lõppedes fikseeritud hinnaga välja osta teatades optsiooni kasutamisest hiljemalt 30.09.2022.

TS Laevad teenindab Saaremaa ja Hiiumaa liine kehtiva sõitjateveo lepingu alusel kuni 30.09.2026, sellele järgnevaks perioodiks teenusepakkuja leidmiseks ei ole riik veel hanget välja kuulutanud.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee