ASi Tallinna Sadam 2022. aasta III kvartali ja 9 kuu tegevusmahud

Tallinn, ESTONIA


2022. aasta III kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,4 miljonit tonni kaupa ja 2,5 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas reisijate arv 87% ehk 1,2 miljoni reisija võrra, samas kaubamaht vähenes 33%. Seejuures laevakülastuste arv oli võrdlemisi stabiilne vähenedes vaid 4% 1936 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate ja sõidukite arv ning jäämurdja Botnica prahipäevade arv jäi eelneva aasta tasemele, laeva kasutusmäär oli 100%.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jätkus suvel jõudsalt reisijate äri taastumine, 9 kuu võrdluses kasvas reisijate arv 2,3 korda eelkõige Tallinn-Helsingi liini ja kruiisireisijate toel. „Väga hea meel on, et kruiisilaevad leiavad jätkuvalt tee Tallinna hoolimata Peterburi kruiisikaardilt kadumisele. Tänaseks oleme jõudnud reisijate äris taastuda 70%-ni pandeemia eelsest tasemest,“ ütles Kalm.

Kaubamahtudes jätkub ro-ro ja konteineri mahtude kasv, kuid üldine kaubamaht on vähenenud Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu. Sanktsioonid mõjutavad vedellasti ja väetiste (puistlast) käitlemist.

Laevanduse mahud ehk nii reisiparvlaevade teenindatud reisijate ja sõidukite arv kui ka jäämurdja Botnica prahipäevade arv on stabiilselt eelmise aasta tasemel.

Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi 2022. aasta III kvartali ja 9 kuu tegevusmahud. 2022. a III kvartali andmed on esialgsed seisuga 05.10.2022. Perioodi lõplikud mahud võivad täpsustuda ja avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

 III kvartalIII kvartalmuutus9 kuud9 kuud muutus
 20222021%20222021%

 
Kaubavood lastiliikide lõikes
(tuh tonni)
4 3706 541-33,2%13 89717 709-21,5%
Ro-ro kaubad1 7011 5996,4%5 2354 8188,7%
Vedellast1 1562 976-61,2%4 3257 396-41,5%
Puistlast8871 371-35,3%2 1953 737-41,3%
Kaup konteinerites5084659,1%1 6491 39118,5%
Konteinerid TEU60 23156 2217,1%207 052166 15324,6%
Segalast114129-12,1%48036730,8%
Mitte-mereline50-141-
       
Reisijate arv liinide lõikes
(tuh inimest)
2 5331 35886,5%5 3372 327129,4%
Tallinn-Helsingi2 1691 075101,8%4 6331 953137,2%
Tallinn-Stockholm14610539,0%329105212,9%
Muuga-Vuosaari503733,8%1299930,0%
Kruiisireisijad (traditsiooniline)11654115,4%17054216,2%
Muud5286-40,1%76116-34,6%
       
Laevakülastuste arv1 9362 010-3,7%5 5295 5240,1%
Kaubalaevad371492-24,6%1 1311 287-12,1%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)1 4551 479-1,6%4 2204 1980,5%
Kruiisilaevad (traditsioonilised)11039182,1%17839356,4%
       
Reisiparvlaevad*
(Saaremaa ja Hiiumaa liinid)
      
Reisijate arv (tuh inimest)897906-1,0%1 8521 7595,3%
Sõidukite arv (tuh sõidukit)394407-3,3%8728621,1%
       
Jäämurdja Botnica      
Prahipäevade arv92920,0%2062060,0%
Kasutusmäär (%)100%100%075%75%0

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika. Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/
Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika: https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee

ManusAttachments

Tallinna Sadam Q3 2022 KPI EST