Debitormassens sammensætning (CK92)

København K, DENMARK


KommuneKredit offentliggør hermed oplysninger om debitormassens sammensætning pr. 21. oktober 2022 i obligationer udstedt af KommuneKredit. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.


For yderligere informationer om dataformat og –indhold henvises til NASDAQ OMX’s hjemmeside.

                                                     

Med venlig hilsen

KommuneKredit

Vedhæftet filAttachments

Debmass-21102022