Leiðrétting: Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup Haga hf. á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun og lok endurkaupaáætlunar


Í tilkynningu sem birt var í dag kl. 13:13 CET kom fram í töflu að Hagar hefðu keypt samtals 700.000 eigin hluti í viku 45. Hið rétta er að Hagar keyptu 510.811 hluti í viku 45 eins og nú hefur verið leiðrétt í töflunni hér á eftir.


Í 45. viku 2022 keyptu Hagar hf. 510.881 eigin hluti fyrir kr. 37.082.474 eins og hér segir:


Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð (kr.) Eigin hlutir eftir viðskipti
10.11.2022 09:50 340.000 72,00 24.480.000 13.766.397
11.11.2022 11:28 170.881 73,75 12.602.474 13.937.278
    510.881
  37.082.474 13.937.278


Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd þann 2. september 2022, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 1. september 2022.

Endurkaupaáætluninni er nú lokið en Hagar hafa keypt samtals 6.975.881 hluti í félaginu sem samsvarar 6,56% af þeim eigin hlutum sem að hámarki var heimilt að kaupa samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 499.999.974 sem samsvarar 100,00% af þeirri fjárhæð sem að hámarki mátti kaupa fyrir. Hagar eiga nú samtals 13.937.278 hluti eða 1,23% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.132.676.082.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni mátti heildarkaupverð ekki nema hærri fjárhæð en 500 milljónum króna, með þeim fyrirvara að ekki yrðu keypti fleiri en 106.306.211 hlutir. Áætlunin var í gildi til 1. júní 2023, eða fram að aðalfundi félagsins 2023, nema ef skilyrði um hámarkskaup yrði uppfyllt fyrir þann tíma. Gildistími áætlunarinnar er því liðinn. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf voru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995,  5. gr. MAR (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sem hefur lagagildi hér á landi, sbr. lög nr. 60/2021, um aðgerðir gegn markaðssvikum), sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir, og eftir atvikum II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005, um innherjaupplýsingar og markaðssvik.