Udtrækning CK95


KommuneKredit offentliggør hermed oplysninger om udtrækning (CK95) i obligationer udstedt af KommuneKredit. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.

For yderligere informationer om dataformat og –indhold henvises til Nasdaq OMX’s hjemmeside.
                                                     
Med venlig hilsen
KommuneKredit

                             

Vedhæftet filAttachments

UDTRAEK-20221125