Tallinna Linnavalitsus avalikustab  AS Tallinna Sadam  Vanasadama ala neli detailplaneeringu eskiisi

Tallinn, ESTONIA


Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 14.12.2022-12.01.2023  AS Tallinna Sadamale kuuluva Vanasadama nelja ala  ehk Vanasadama põhjaosa detailplaneeringu, Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneeringu, A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneeringu ning D-terminali ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad ning eskiislahendused.

Detailplaneeringute eskiiside avalikustamine on oluline kogukonna kaasamiseks ja sisendi saamiseks Vanasadama Masterplaani ja kinnisvaraäri eesmärkide elluviimisel. Pärast eskiiside avalikustamist koostatakse detailplaneeringud arvestades ka saadud tagasisidet. Detailplaneeringute koostamise protsessile järgneb detailplaneeringute kinnitamine, mille järel saab  Tallinna Sadam alustada kinnisvaraäri arendusega nimetatud aladel.

Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahendustega saab tutvuda 14.12.2022-12.01.2023 tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18) ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak 7). Samuti Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ (detailplaneeringud nr DP043560, DP043610, DP043650, DP043590).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste osas arvamust e-posti aadressil kesklinn@tallinnlv.ee või posti teel. Arvamuste esitamise tähtaeg on 12.01.2023.

Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 31.01.2023 algusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Veebiplatvormi MS Teamsi vahendusel arutelul osaleda soovijail tuleb eelnevalt registreeruda e-posti aadressil riina.parm@tallinnlv.ee.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

Lisainfo:

Sirle Arro
Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
Tel. +372 513 0979
E-post: s.arro@ts.ee