Substansvärdet per den 30 november 2022

Stockholm, SWEDEN


Den 30 november 2022 var substansvärdet 295 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 november 2022 var 268,00 kronor för A-aktien och 266,10 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 december 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 december 2022, kl. 10:00.

BilagaAttachments

Substansvarde_221201_sve