Teade vahetusvõlakirjade PKG5 lunastamisest

Tallinn, ESTONIA


Teade vahetusvõlakirjade PKG5 lunastamisest

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastamas 24 500 “EEK 7.00 PRO KAPITAL GRUPP VAHETUSVÕLAKIRI PKG5 10-2020” vahetusvõlakirja (ISIN EE3300109917) nimiväärtusega kokku 245 000 Eesti krooni ja lunastusväärtuses 68 600 eurot ning on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile taotluse võlakirjade kustutamiseks registrist.

Vahetusvõlakirjad kandsid intressi 7% kalendriaastas. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind oli 2,80 eurot. Võlakirjade omanike fikseerimise kuupäev oli 29. novembril 2022 ning lunastusmakse tehakse 13. detsembril 2022.


Edoardo Axel Preatoni
Juhatuse liige
614 4920
prokapital@prokapital.ee